Thứ sáu,  28/01/2022

Ðà Nẵng thực hiện các giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Đảng viên trẻ Nguyễn Xuân Dũng (bên trái), công nhân Công ty cổ phần đầu tư Phong Phú Sơn Trà (Đà Nẵng) có nhiều sáng kiến trong sản xuất, nhiều năm liền được công nhận lao động xuất sắc. * Bình Thuận xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện. Để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững trong các tháng cuối năm, Thành ủy Đà Nẵng thực hiện các giải pháp đồng bộ. Đó là, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ; bám sát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 20 của Đảng bộ TP Đà Nẵng, để xây dựng chương trình hành động thúc đẩy phát triển các ngành du lịch, phụ trợ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng sự phát triển của các ngành kinh tế. Bảo đảm an sinh - xã hội, chú trọng an dân qua việc thực hiện các chương trình "năm không, ba có", giảm nghèo bền vững. Tích cực cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền vững mạnh, trong sạch, trong đó, chú trọng vai trò,...


Đảng viên trẻ Nguyễn Xuân Dũng (bên trái), công nhân Công ty cổ phần đầu tư Phong Phú Sơn Trà (Đà Nẵng) có nhiều sáng kiến trong sản xuất, nhiều năm liền được công nhận lao động xuất sắc.

* Bình Thuận xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện.
Để thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển nhanh, bền vững trong các tháng cuối năm, Thành ủy Đà Nẵng thực hiện các giải pháp đồng bộ. Đó là, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ; bám sát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 20 của Đảng bộ TP Đà Nẵng, để xây dựng chương trình hành động thúc đẩy phát triển các ngành du lịch, phụ trợ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng sự phát triển của các ngành kinh tế.

Bảo đảm an sinh – xã hội, chú trọng an dân qua việc thực hiện các chương trình “năm không, ba có”, giảm nghèo bền vững. Tích cực cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền vững mạnh, trong sạch, trong đó, chú trọng vai trò, trách nhiệm, năng lực, phẩm chất người đứng đầu và tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác đảng từ chi bộ, cấp cơ sở, ở những địa bàn còn tồn tại vụ việc phức tạp, khó khăn. Giải quyết kịp thời, đồng bộ các nhóm vấn đề liên quan an ninh – trật tự; xử lý hài hòa các nhóm lợi ích trong phát triển sản xuất, kinh doanh, kiên trì thực hiện Đề án giải quyết việc làm giai đoạn 2011- 2015, làm tốt công tác dân vận, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Tỉnh ủy Bình Thuận vừa ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch đến năm 2015, nhằm không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định và giữ vững thương hiệu du lịch trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế so sánh hiện có của tỉnh. Đến năm 2015, Bình Thuận phấn đấu thu hút ít nhất 4,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế từ 500 nghìn lượt khách trở lên; doanh thu từ du lịch đạt hơn 7.500 tỷ đồng.

Bình Thuận khẩn trương hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có, phát triển các sản phẩm du lịch mới, nhất là những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Coi trọng việc bảo vệ, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện. Tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trước mắt là giao thông; tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch ở địa phương.

* Ngày 17-10, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục 8) Bộ Công an tổ chức Hội thi “Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” nhằm kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (7-11-1950 – 7-11-2011). Qua hội thi, tuổi trẻ Tổng cục 8 có cơ hội học tập, nâng cao nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, về nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, tuổi trẻ CAND trong tình hình mới; Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng cục 8 và của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Qua đó, xây dựng lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Theo Nhandan