Thứ sáu,  21/01/2022

Chi Lăng tăng cường kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn

Hiện nay, toàn huyện có 254 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó vẫn còn 30% số tổ hoạt động trung bình và yếu kém. Từ nay đến cuối năm, ngân hàng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội tiến hành rà soát, sắp xếp lại các tổ, xây dựng kế hoạch công tác tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ ủy thác quản lý vốn cho các tổ. Đồng thời, duy trì tốt lịch giao dịch tại các xã, thị trấn và giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc.

LSO-Các tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở giúp ngân hàng theo dõi việc sử dụng vốn, đôn đốc thu nợ, thu lãi… trong quá trình thực hiện các chương trình tín dụng. Có vai trò quan trọng như vậy, nhưng ở huyện Chi Lăng vẫn còn nhiều tổ hoạt động yếu kém, chưa thực hiện tốt các công đoạn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội.
Để nâng cao năng lực hoạt động của các tổ, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Chi Lăng đã chú trọng công tác phối hợp kiểm tra, rà soát, sắp xếp và kiện toàn lại các tổ hoạt động yếu kém. Qua đó nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng vốn ưu đãi, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Giao dịch tín dụng tại Ngân hàng CSXH huyện Chi Lăng
Huyện Chi Lăng thực hiện cho vay 9 chương trình tín dụng vốn ưu đãi, trong đó chủ yếu là cho vay thông qua ủy thác các tổ chức chính trị xã hội. Hiện nay, tổng dư nợ các chương trình trên địa bàn huyện đạt 122 tỷ đồng, với 8.100 hộ dân dư nợ, trong đó có hơn 2.000 hộ nghèo được vay vốn. Trên thực tế, nguồn vốn ưu đãi đã góp phần rất tích cực trong các phong trào phát triển kinh tế, hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo và nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn để xảy ra một số vụ việc nợ xâm tiêu, nợ quá hạn, thu lãi không đạt… gây ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả, mục đích sử dụng nguồn vốn.
Nguyên nhân dẫn đến tồn tại, khó khăn đó là do một số cấp ủy, chính quyền, tổ chức hội cấp xã chưa thực sự quan tâm đến hoạt động tín dụng, tinh thần trách nhiệm chưa cao, công tác tuyên truyền vận động chưa tích cực, việc họp tổ định kì, lịch giao dịch chưa được duy trì nghiêm túc. Điển hình những tổ yếu kém nhiều như ở các xã: Vân An, Chiến Thắng, Vạn Linh, Lâm Sơn, thị trấn Đồng Mỏ… Từ tình hình thực tế đó, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn. Ngay từ những tháng đầu năm 2011, Ngân hàng Chính sách đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, chính quyền địa phương tăng cường thực hiện công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn các tổ vay vốn.
Ông Lý Văn Dền, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho biết: qua rà soát, các tổ hoạt động yếu kém do chưa hiểu biết nghiệp vụ, huyện tổ chức tập huấn lồng ghép tại các buổi giao dịch theo tinh thần cầm tay chỉ việc cho các tổ trưởng về nghiệp vụ quản lý vốn, đồng thời hướng dẫn cách xử lý các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình tín dụng tại địa phương. Đối với những tổ yếu kém do tổ trưởng không có tâm huyết, thiếu trách nhiệm, hoặc không có thời gian dành cho hoạt động của tổ, cán bộ ngân hàng phân tích, đánh giá tổ trưởng có đáp ứng yêu cầu công việc hay không để làm cơ sở cho Ban giảm nghèo xã có quyết định thay thế tổ trưởng. Từ đầu năm đến nay, huyện đã thay thế 6 tổ trưởng và thành lập mới 5 tổ tiết kiệm và vay vốn. Song song với công tác tập huấn, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách huyện đã thực hiện kiểm tra được 19/21 xã, thị trấn xã về công tác điều hành của ban giảm nghèo, công tác sổ sách quản lý vốn của các tổ, mục đích sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng vốn…
Hiện nay, toàn huyện có 254 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó vẫn còn 30% số tổ hoạt động trung bình và yếu kém. Từ nay đến cuối năm, ngân hàng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội tiến hành rà soát, sắp xếp lại các tổ, xây dựng kế hoạch công tác tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ ủy thác quản lý vốn cho các tổ. Đồng thời, duy trì tốt lịch giao dịch tại các xã, thị trấn và giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc.

Lâm Như