Thứ sáu,  28/01/2022

Nghiêm túc thực hiện Quy chế sử dụng và bảo vệ các công trình 134,135

Những chỉ đạo trên của UBND tỉnh cho thấy việc thực hiện xây dựng quy chế đang từng bước đi vào đồng bộ và thể hiện tính kiên quyết của Ban chỉ đạo 134, 135 cấp tỉnh. Trong công văn gửi các huyện, thành phố, UBND tỉnh cũng chỉ đạo kiên quyết không đầu tư các công trình 134 kéo dài năm 2011 đối với các xã chưa xây dựng quy chế quản lý sử dụng nhằm hạn chế lãng phí đầu tư xây dựng… Với những động thái tích cực trên, tới đây các công trình 134, 135 sẽ có thêm cơ hội phát huy hiệu quả, giúp đồng bào ở các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

LSO-Chương trình 134, 135 là chính sách đặc biệt của Đảng, Chính phủ đối với vùng đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở miền núi và vùng sâu, vùng xa. Qua đó tạo điều kiện để đồng bào dân tộc ở các vùng này thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, hòa nhập vào sự phát triển chung của cả nước, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng.
Niềm vui của bà con dân tộc xã Yên Phúc, huyện Văn Quan khi được sử dụng nước từ công trình nước sinh hoạt tập trung
Trên thực tế, tại tỉnh Lạng Sơn, qua 7 năm thực hiện giai đoạn I và 5 năm thực hiện giai đoạn II của chương trình 135 đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn tại các địa phương trong tỉnh. Từ nguồn vốn của chương trình, tỉnh ta đã tập trung đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng trung tâm cụm xã, quy hoạch bố trí lại dân cư ở những nơi cần thiết, ổn định và phát triển sản xuất, đào tạo cán bộ cơ sở xã 135.
Trong đó ghi nhận một số kết quả như 80% số hộ thuộc 106 xã 135 có đủ nước sinh hoạt; 100% các cháu trong độ tuổi đến trường; 100% đồng bào dân tộc các xã 135 đã được tiếp thu kinh nghiệm sản xuất, kiến thức khoa học, văn hóa, xã hội, chủ động vận dụng vào đời sống và sản xuất; đầu tư mở đường góp phần tạo điều kiện cho xe công nông đến được 850/1.162 thôn, bản; xe gắn máy đến được 962/1.162 thôn, bản vùng 135. Đối với các hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất, chương trình 135 đã giúp 64.938 hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh được thụ hưởng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó tập trung hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất và mua sắm trang thiết bị, máy móc, công cụ sản xuất. Cùng với đó, đầu tư xây dựng 217 công trình giao thông; gần 24km mương dẫn nước, 18 công trình hồ đập, 12 công trình nước sinh hoạt; 50 công trình điện, 28 công trình trường học…
Ông Triệu Sành Lẩy, Trưởng Ban dân tộc tỉnh cho biết: trong năm 2011, UBND tỉnh tiếp tục bố trí xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung bằng nguồn vốn 134 kéo dài. Nhiều huyện đang đề nghị chuyển kinh phí tồn của chương trình 134, 135 thuộc các hợp phần vốn sự nghiệp sang vốn đầu tư phát triển để xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung cho đồng bào dân tộc. Hiệu quả các chương trình từ thực tế đã nhìn thấy rất rõ, tuy nhiên có một vấn đề hiện nay đang trở thành bất cập và nan giải là việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các công trình 134,135 chưa thực sự tốt.
Qua kiểm tra, nhiều thôn, xã được thụ hưởng chương trình 134, 135 chưa xây dựng quy chế quản lý, khai thác, sử dụng các công trình công cộng được đầu tư từ nguồn vốn 134, 135. Hiệu quả sử dụng có nơi rất thấp. Ở nhiều thôn, bản người dân tự do phá lấy nước trên hệ thống đường ống nước sinh hoạt công cộng không có người quản lý nên bị hỏng, không hoạt động được, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư của Đảng và Chính phủ. Để khắc phục tình trạng trên, đầu năm 2011, Ban Dân tộc tỉnh đã trình gửi UBND tỉnh ban hành văn bản tiếp tục chỉ đạo xây dựng quy chế sử dụng, bảo vệ các công trình 134, 135. Ngày 27/4/2011, UBND tỉnh đã có công văn số 270/CV-UBND gửi các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã xây dựng quy chế sử dụng và bảo vệ các công trình 134, 135.
Theo đó: các xã rà soát tất cả các công trình 134, 135, công trình nào chưa xây dựng quy chế quản lý thì UBND huyện cần chỉ đạo các xã xây dựng quy chế quản lý kịp thời, đảm bảo 100% các công trình đều có quy chế quản lý khai thác, sử dụng; Phòng Dân tộc huyện hướng dẫn UBND các xã quan tâm những nội dung thuộc trách nhiệm của UBND xã, trách nhiệm của cán bộ xã được UBND xã phân công phụ trách lĩnh vực công trình, trách nhiệm của người dân, người hưởng lợi; trách nhiệm của trưởng thôn, đặc biệt là người được tập thể cử ra theo dõi, quản lý công trình, quy định các hình thức đóng góp bảo dưỡng, sửa chữa công trình. Đối với những công trình đã xuống cấp vượt khả năng đóng góp duy tu, bảo dưỡng của dân thì UBND huyện sử dụng nguồn vốn 135 hoặc nguồn vốn duy tu bảo dưỡng 135 còn tồn hoặc nguồn vốn sự nghiệp hàng năm để duy tu bảo dưỡng.
Những chỉ đạo trên của UBND tỉnh cho thấy việc thực hiện xây dựng quy chế đang từng bước đi vào đồng bộ và thể hiện tính kiên quyết của Ban chỉ đạo 134, 135 cấp tỉnh. Trong công văn gửi các huyện, thành phố, UBND tỉnh cũng chỉ đạo kiên quyết không đầu tư các công trình 134 kéo dài năm 2011 đối với các xã chưa xây dựng quy chế quản lý sử dụng nhằm hạn chế lãng phí đầu tư xây dựng… Với những động thái tích cực trên, tới đây các công trình 134, 135 sẽ có thêm cơ hội phát huy hiệu quả, giúp đồng bào ở các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thanh Huyền