Thứ ba,  25/01/2022

Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Lạng Sơn: Từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động

Việc Hội DN NVV Lạng Sơn tích cực, chủ động trong các công tác nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động hội sẽ góp phần không nhỏ trong việc đưa tổ chức hội thực sự trở thành cầu nối, giữ mối liên hệ bền chặt với cấp ủy, chính quyền địa phương để phản ánh tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời đề xuất các giải pháp đảm bảo sự phát triển vững mạnh của các DN NVV trên địa bàn tỉnh.

LSO-Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn hiện có hơn 100 hội viên, các doanh nghiệp hoạt động ở rất nhiều nghành nghề khác nhau, thu hút gần 4000 lao động. Việc từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội kể từ khi thành lập đến nay.

Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể doanh nghiệp xuất sắc trong năm 2011
Trong những tháng đầu năm, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Lạng Sơn (Hội DN NVV) đã triển khai được khá nhiều đầu việc nhằm hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa hoạt động của hội như: tiếp tục củng cố tổ chức, hiện đại hóa văn phòng hội, lập trang web, trang bị internet; đề nghị tỉnh bố trí đất hoặc nhà để hội có văn phòng ổn định; cung cấp tài liệu, thông tin về chính sách pháp luật cho các hội viên; phối hợp với các tổ chức để xúc tiến thương mại và tổ chức diễn đàn giao lưu, tập hợp thông tin để tham gia xuất bản cuốn “Cẩm nang doanh nghiệp Lạng Sơn 2011”; phối hợp với Trung tâm Khuyến công tỉnh giúp các doanh nghiệp đổi mới công nghệ thiết bị, cùng với các đơn vị tư vấn, nhà sản xuất giới thiệu sản phẩm, thiết bị công nghệ mới cho các hội viên; tổ chức phát động thi đua, phổ biến các văn bản quy định về tiêu chí thi đua khen thưởng đến các hội viên; tham gia bình chọn đề cử các doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc để khen thưởng… Đặc biệt, hội đang khảo sát để thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp với mục đích hỗ trợ các hội viên của hội trong lĩnh vực vay vốn, đây là một hoạt động rất thiết thực nhằm giúp các hội viên thông qua tổ chức hội có thể tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn tín dụng trong giai đoạn khó khăn như hiện nay.
Ông Lại Quốc Toản, Chủ tịch Hội DNNVV cho biết: bên cạnh những kết quả đã đạt được, một trong những khó khăn lớn nhất của hội hiện nay chính là cơ cấu bộ máy nhân sự chủ yếu là kiêm nhiệm, không chuyên trách. Do đó, trong quá trình hoạt động chưa kêu gọi được sự tham gia đông đủ, đều khắp của các hội viên vào các hoạt động của hội, điều này ảnh hưởng đến việc tập hợp, đoàn kết hội viên, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, thể hiện vai trò cầu nối, tham mưu cho tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cải thiện môi trường kinh doanh. Để khắc phục những tồn tại trên, trong thời gian tới, Hội DN NVV Lạng Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức hội đối với các hội viên.
Trong đó, chú trọng đến các hoạt động như: đẩy mạnh phát triển tổ chức hội và hội viên; bố trí các cán bộ hoạt động chuyên trách; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động các đơn vị trực thuộc hội; tích cực tham gia xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật; chủ động trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; làm tốt công tác truyền thống, thi đua khen thưởng và hoạt động xã hội; phối hợp tư vấn, hỗ trợ thực hiện chính sách, pháp luật trong sản xuất, kinh doanh; quan tâm đến đào tạo, dạy nghề; triển khai các hình thức hỗ trợ vay vốn; tăng cường xúc tiến thương mại; thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp…
Việc Hội DN NVV Lạng Sơn tích cực, chủ động trong các công tác nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động hội sẽ góp phần không nhỏ trong việc đưa tổ chức hội thực sự trở thành cầu nối, giữ mối liên hệ bền chặt với cấp ủy, chính quyền địa phương để phản ánh tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời đề xuất các giải pháp đảm bảo sự phát triển vững mạnh của các DN NVV trên địa bàn tỉnh.
Trúc Lam