Thứ bảy,  22/01/2022

Ngăn sông Bạc làm thủy điện công suất 42 MW

Ngày 20-10, tại công trường thi công Nhà máy thủy điện Sông Bạc ở xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, Hà Giang, Công ty Cổ phần thủy điện Sông Bạc đã tổ chức lễ ngăn sông. Nếu kịp hoàn thành vào năm 2012, thủy điện sông Bạc sẽ là nhà máy thủy điện thứ mười trên địa bàn tỉnh Hà Giang.Nhà máy thủy điện sông Bạc với tổng mức đầu tư xấp xỉ 1.300 tỷ đồng này được khởi công từ tháng 9-2010. Sau hơn một năm, đơn vị thi công đã hoàn thành khâu giải phóng mặt bằng, cũng như đào đắp hơn 25.000m3 đất đá, đổ hơn 46.000 m3 bê-tông các loại.Được biết, sau khi tiến hành ngăn sông, các đơn vị thi công sẽ lắp đặt các tổ máy bảo đảm lúc hoàn thành, nhà máy sẽ phát điện với công suất lắp máy khoảng 42MW, sản điện lượng bình quân năm khoảng 166,51 triệu kwh cung cấp cho nhu cầu phụ tải hệ thống điện quốc gia và khu vực tỉnh Hà...


Ngày 20-10, tại công trường thi công Nhà máy thủy điện Sông Bạc ở xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, Hà Giang, Công ty Cổ phần thủy điện Sông Bạc đã tổ chức lễ ngăn sông. Nếu kịp hoàn thành vào năm 2012, thủy điện sông Bạc sẽ là nhà máy thủy điện thứ mười trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Nhà máy thủy điện sông Bạc với tổng mức đầu tư xấp xỉ 1.300 tỷ đồng này được khởi công từ tháng 9-2010. Sau hơn một năm, đơn vị thi công đã hoàn thành khâu giải phóng mặt bằng, cũng như đào đắp hơn 25.000m3 đất đá, đổ hơn 46.000 m3 bê-tông các loại.

Được biết, sau khi tiến hành ngăn sông, các đơn vị thi công sẽ lắp đặt các tổ máy bảo đảm lúc hoàn thành, nhà máy sẽ phát điện với công suất lắp máy khoảng 42MW, sản điện lượng bình quân năm khoảng 166,51 triệu kwh cung cấp cho nhu cầu phụ tải hệ thống điện quốc gia và khu vực tỉnh Hà Giang.

Theo Nhandan