Thứ hai,  24/01/2022

Sở Thông tin và Truyền thông TP Ðà Nẵng nhận Giải thưởng Future Gov

Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng vừa được tổ chức Future Gov trao giải thưởng "Tổ chức thuộc khu vực công tiêu biểu trong cộng đồng ASEAN năm 2011" cho Dự án "Phát triển nền tảng Chính phủ điện tử TP Đà Nẵng đến năm 2015".Đây là lần đầu, một cơ quan hành chính công của Việt Nam vinh dự được đón nhận giải thưởng của tổ chức FutureGov. Đây là giải thưởng duy nhất trên thế giới vinh danh các tổ chức, dự án, chương trình tiêu biểu trong 22 lĩnh vực hành chính và dịch vụ công khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giải thưởng là sự ghi nhận đối với những cải cách và đổi mới ở khu vực hành chính và dịch vụ công cộng, hướng đến các chương trình "Thành phố hiện đại hóa" thành công nhất trong khu vực.Dự án trên được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB) thông qua tiểu dự án phát triển công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam tại Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư là 29,3 triệu USD. Trên cơ sở đó, TP Đà Nẵng đã và đang tiếp tục...

Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng vừa được tổ chức Future Gov trao giải thưởng “Tổ chức thuộc khu vực công tiêu biểu trong cộng đồng ASEAN năm 2011” cho Dự án “Phát triển nền tảng Chính phủ điện tử TP Đà Nẵng đến năm 2015”.
Đây là lần đầu, một cơ quan hành chính công của Việt Nam vinh dự được đón nhận giải thưởng của tổ chức FutureGov. Đây là giải thưởng duy nhất trên thế giới vinh danh các tổ chức, dự án, chương trình tiêu biểu trong 22 lĩnh vực hành chính và dịch vụ công khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Giải thưởng là sự ghi nhận đối với những cải cách và đổi mới ở khu vực hành chính và dịch vụ công cộng, hướng đến các chương trình “Thành phố hiện đại hóa” thành công nhất trong khu vực.
Dự án trên được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB) thông qua tiểu dự án phát triển công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam tại Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư là 29,3 triệu USD. Trên cơ sở đó, TP Đà Nẵng đã và đang tiếp tục triển khai nền hạ tầng cơ bản với việc lắp đặt 1.800 máy tính cấu hình mạnh, 150 máy chủ, thiết bị mạng… cho tất cả 91 đầu mối sở, ngành, quận, huyện, xã, phường; xây dựng trung tâm dữ liệu; phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trình độ cao;…
Năm nay, Giải thưởng FutureGov có 498 đề cử gửi đến từ các tổ chức khu vực công tại 16 quốc gia. Dự án của Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng là một trong năm đề cử của Việt Nam và là đề cử duy nhất lọt vào vòng chung kết. Trước đó, năm 2010, FutureGov đã nhận được 765 đề cử từ các tổ chức chính phủ, giáo dục và y tế toàn châu Á.

Theo Nhandan