Thứ sáu,  28/01/2022

Hội chợ Thương mại Việt Nam 2011 tại Campuchia

Với chủ đề "Hữu nghị, hợp tác và phát triển", Hội chợ Thương mại Việt Nam 2011 sẽ diễn ra từ ngày 01 đến 5/11 tại Phnôm Pênh - Vương quốc Campuchia. Đây là một trong những hoạt động nằm trong Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2011 của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.Hội chợ Thương mại Việt Nam 2011 do Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia tổ chức. Hội chợ là một hoạt động nằm trong Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2011 của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ vào thị trường Campuchia và các nước ASEAN; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường công tác xúc tiến thương mại đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh doanh. Đồng thời tăng cường và củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam và...

Với chủ đề “Hữu nghị, hợp tác và phát triển”, Hội chợ Thương mại Việt Nam 2011 sẽ diễn ra từ ngày 01 đến 5/11 tại Phnôm Pênh – Vương quốc Campuchia. Đây là một trong những hoạt động nằm trong Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2011 của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Hội chợ Thương mại Việt Nam 2011 do Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia tổ chức.

Hội chợ là một hoạt động nằm trong Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2011 của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ vào thị trường Campuchia và các nước ASEAN; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường công tác xúc tiến thương mại đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh doanh. Đồng thời tăng cường và củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia./.

Theo Dangcongsan.vn