Thứ sáu,  28/01/2022

Thu hút FDI đạt 11,27 tỷ USD

Ngày 25-10, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 10 tháng đầu năm 2011, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 11,27 tỷ USD, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2010.Trong đó, cả nước có 861 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký mới 8,88 tỷ USD, bằng 70% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh vốn cấp mới, vốn tăng thêm đạt 2,4 tỷ USD với 264 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2010.Mặc dù vốn FDI đăng ký sụt giảm nhưng vốn FDI giải ngân tiếp tục khả quan khi 10 tháng qua, ước tính các dự án FDI đã giải ngân 9,1 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm...

Ngày 25-10, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 10 tháng đầu năm 2011, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 11,27 tỷ USD, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong đó, cả nước có 861 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký mới 8,88 tỷ USD, bằng 70% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh vốn cấp mới, vốn tăng thêm đạt 2,4 tỷ USD với 264 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2010.

Mặc dù vốn FDI đăng ký sụt giảm nhưng vốn FDI giải ngân tiếp tục khả quan khi 10 tháng qua, ước tính các dự án FDI đã giải ngân 9,1 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo Nhandan