Thứ năm,  20/01/2022

Phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh ngoại hối và vàng

Nhằm góp phần ổn định thị trường ngoại hối và vàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn đề nghị Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai các biện pháp cần thiết để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện nghiêm các quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Bộ trưởng Công an quan tâm chỉ đạo các lực lượng của bộ triển khai các biện pháp cần thiết để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định...

Nhằm góp phần ổn định thị trường ngoại hối và vàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn đề nghị Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai các biện pháp cần thiết để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện nghiêm các quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Bộ trưởng Công an quan tâm chỉ đạo các lực lượng của bộ triển khai các biện pháp cần thiết để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định này.

Theo Nhandan