Thứ năm,  20/01/2022

Kim ngạch xuất khẩu: Tăng 230% so với cùng kỳ

Đáng quan tâm là các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam tăng cả về số lượng lẫn chủng loại hàng hóa. Một số hàng hóa nông lâm sản chiếm ưu thế tuyệt đối so với các nước trong khu vực như tinh bột sắn, cây cảnh, gỗ, hoa quả, đồ gỗ nội thất, quặng… Để tăng cường lượng hàng xuất khẩu, thực hiện nhóm giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, các lực lượng chức năng đã tuyên truyền vận động, khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu thu ngoại tệ, tăng thu ngân sách.

LSO-Tính từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn tỉnh đã tăng 230% so với cùng kỳ năm 2010. Tổng số tờ khai xuất khẩu đạt 25.893 bộ tờ khai, tổng kim ngạch đạt 1,958 tỷ USD.
Đáng quan tâm là các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam tăng cả về số lượng lẫn chủng loại hàng hóa. Một số hàng hóa nông lâm sản chiếm ưu thế tuyệt đối so với các nước trong khu vực như tinh bột sắn, cây cảnh, gỗ, hoa quả, đồ gỗ nội thất, quặng… Để tăng cường lượng hàng xuất khẩu, thực hiện nhóm giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, các lực lượng chức năng đã tuyên truyền vận động, khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu thu ngoại tệ, tăng thu ngân sách.

Nguyễn Nhật Anh