Thứ năm,  27/01/2022

Hà Nội khai mạc Tháng khuyến mại

Tối 28-10, tại Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (đường Giảng Võ, Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Tháng Khuyến mại năm 2011. Tháng Khuyến mại diễn ra từ ngày 28-10 đến ngày 30-11.Tháng Khuyến mại năm nay thu hút gần 200 doanh nghiệp, triển khai bán hàng giảm giá tại 1.000 điểm bán hàng, mức giảm từ 15% trở lên đối với ít nhất 20% mặt hàng đang kinh doanh. Điểm mới trong Tháng Khuyến mại năm nay là có hai hội chợ vàng khuyến mại, tổ chức từ ngày 29-10 đến 2-11 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam và từ ngày 24 đến 27-11, tại huyện Thạch Thất. Hai ngày vàng khuyến mại sẽ tổ chức vào ngày 12 và 13-11 tại 20 điểm bán hàng, giảm giá bán từ 30 đến 50% nhiều mặt hàng. Từ ngày 17 đến ngày 19-11 diễn ra ngày mua hàng trực tuyến thông qua trang web...

Tối 28-10, tại Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (đường Giảng Võ, Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Tháng Khuyến mại năm 2011. Tháng Khuyến mại diễn ra từ ngày 28-10 đến ngày 30-11.
Tháng Khuyến mại năm nay thu hút gần 200 doanh nghiệp, triển khai bán hàng giảm giá tại 1.000 điểm bán hàng, mức giảm từ 15% trở lên đối với ít nhất 20% mặt hàng đang kinh doanh. Điểm mới trong Tháng Khuyến mại năm nay là có hai hội chợ vàng khuyến mại, tổ chức từ ngày 29-10 đến 2-11 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam và từ ngày 24 đến 27-11, tại huyện Thạch Thất. Hai ngày vàng khuyến mại sẽ tổ chức vào ngày 12 và 13-11 tại 20 điểm bán hàng, giảm giá bán từ 30 đến 50% nhiều mặt hàng. Từ ngày 17 đến ngày 19-11 diễn ra ngày mua hàng trực tuyến thông qua trang web www.nhungtrangvang.com.vn…


Theo Nhandan