Thứ sáu,  28/01/2022

Nhà máy lọc dầu Dung Quất bảo dưỡng lần đầu hơn 40,5 triệu USD

Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam), sáng 28-10, tổ chức tổng kết cao trào thi đua "62 ngày đêm hoàn thành công tác bảo dưỡng Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi".Công tác bảo dưỡng tổng thể lần đầu Nhà máy lọc dầu Dung Quất (NMLDDQ) có quy mô lớn và phức tạp nhất với tổng chi phí hơn 40,5 triệu USD. Công ty BSR đã huy động hơn 609 ca máy cẩu, 414 ca xe nâng và nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng khác; đồng thời bố trí hơn một nghìn công nhân, kỹ sư, chuyên gia nước ngoài thường xuyên làm việc trên công trường với tổng số công bảo dưỡng hơn 46 nghìn ngày (vượt 12 nghìn ngày công so kế hoạch đề ra). Nhờ đó, các gói thầu bảo dưỡng đã hoàn thành trước thời hạn: với 697 thiết bị tĩnh, hơn 403 thiết bị quay, 5.992 thiết bị tự động hóa, 7.109 thiết bị điện; sửa chữa 75 điểm tồn tại kỹ thuật từ thời điểm bàn giao nhà máy; 18 hạng mục cải hoán, nâng cấp nhỏ... Hiện...

Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn – BSR (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam), sáng 28-10, tổ chức tổng kết cao trào thi đua “62 ngày đêm hoàn thành công tác bảo dưỡng Nhà máy lọc dầu Dung Quất – Quảng Ngãi”.
Công tác bảo dưỡng tổng thể lần đầu Nhà máy lọc dầu Dung Quất (NMLDDQ) có quy mô lớn và phức tạp nhất với tổng chi phí hơn 40,5 triệu USD. Công ty BSR đã huy động hơn 609 ca máy cẩu, 414 ca xe nâng và nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng khác; đồng thời bố trí hơn một nghìn công nhân, kỹ sư, chuyên gia nước ngoài thường xuyên làm việc trên công trường với tổng số công bảo dưỡng hơn 46 nghìn ngày (vượt 12 nghìn ngày công so kế hoạch đề ra). Nhờ đó, các gói thầu bảo dưỡng đã hoàn thành trước thời hạn: với 697 thiết bị tĩnh, hơn 403 thiết bị quay, 5.992 thiết bị tự động hóa, 7.109 thiết bị điện; sửa chữa 75 điểm tồn tại kỹ thuật từ thời điểm bàn giao nhà máy; 18 hạng mục cải hoán, nâng cấp nhỏ… Hiện NMLDDQ đã hoàn thành công tác bảo dưỡng và vận hành an toàn, ổn định theo đúng thiết kế, sản phẩm đạt chất lượng cao.


Theo Nhandan