Chủ nhật,  16/01/2022

Tăng cường quản lý thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa chính thức trình Chính phủ Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, thay thế Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 9-12-1999 của Chính phủ.Theo đó, nghị định mới gồm bảy chương, 24 điều. Căn cứ vào thực tế của thị trường vàng trong nước, các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, các quy định của dự thảo nghị định được xây dựng theo hướng tổ chức lại thị trường vàng thông qua việc NHNN quản lý chặt chẽ và can thiệp mạnh vào thị trường vàng nhằm ngăn ngừa hoạt động đầu cơ vàng, hạn chế kinh doanh vàng miếng nhưng vẫn bảo đảm quyền tích trữ vàng, mua bán vàng của người dân.Dự thảo nghị định đã đề ra các biện pháp tăng cường quản lý thị trường vàng, tập trung vào một số giải pháp như sau: quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất vàng miếng; thu hẹp đối tượng được phép kinh doanh mua bán vàng miếng, không khuyến khích hoạt động mua bán vàng miếng, xử lý nghiêm khắc việc kinh doanh vàng miếng không có giấy phép của NHNN trên thị...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa chính thức trình Chính phủ Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, thay thế Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 9-12-1999 của Chính phủ.
Theo đó, nghị định mới gồm bảy chương, 24 điều. Căn cứ vào thực tế của thị trường vàng trong nước, các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, các quy định của dự thảo nghị định được xây dựng theo hướng tổ chức lại thị trường vàng thông qua việc NHNN quản lý chặt chẽ và can thiệp mạnh vào thị trường vàng nhằm ngăn ngừa hoạt động đầu cơ vàng, hạn chế kinh doanh vàng miếng nhưng vẫn bảo đảm quyền tích trữ vàng, mua bán vàng của người dân.
Dự thảo nghị định đã đề ra các biện pháp tăng cường quản lý thị trường vàng, tập trung vào một số giải pháp như sau: quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất vàng miếng; thu hẹp đối tượng được phép kinh doanh mua bán vàng miếng, không khuyến khích hoạt động mua bán vàng miếng, xử lý nghiêm khắc việc kinh doanh vàng miếng không có giấy phép của NHNN trên thị trường tự do; quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu và các hoạt động sản xuất, mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ, các loại vàng khác; tạo cơ chế cho phép NHNN thực hiện các biện pháp can thiệp bình ổn thị trường vàng khi có diễn biến bất thường qua các hoạt động: cấp phép sản xuất vàng miếng; tổ chức mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước; tổ chức xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu; tổ chức huy động vàng; điều tiết thị trường vàng thông qua chính sách thuế.
Theo Nhandan