Thứ ba,  18/01/2022

Tăng cường đầu tư cho khu vực nông thôn

LSO- Năm 2010, tổng huy động vốn đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh đạt hơn 5,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp đạt trên 307 tỷ đồng, chiếm 5,34%, tăng gấp 6,2 lần so với 3 năm trước đó. Chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2011, tổng vốn đầu tư đã đạt hơn 6,7 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư cho nông nghiệp nông thôn theo đó cũng tăng lên. Các nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn tăng lên trong những năm qua đã góp phần quan trọng để Lạng Sơn củng cố, cải thiện hệ thống hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Cùng với nguồn vốn đầu tư là hàng loạt các cơ chế, chính sách của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Những nguồn lực ấy tạo sự đồng thuận, hình thành nên các phong trào chung sức phát triển cơ sở hạ tầng, thi đua lao động sản xuất…có sức lan tỏa mạnh mẽ ở khu vực nông thôn. Đó cũng chính là...

LSO- Năm 2010, tổng huy động vốn đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh đạt hơn 5,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp đạt trên 307 tỷ đồng, chiếm 5,34%, tăng gấp 6,2 lần so với 3 năm trước đó. Chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2011, tổng vốn đầu tư đã đạt hơn 6,7 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư cho nông nghiệp nông thôn theo đó cũng tăng lên.

Các nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn tăng lên trong những năm qua đã góp phần quan trọng để Lạng Sơn củng cố, cải thiện hệ thống hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Cùng với nguồn vốn đầu tư là hàng loạt các cơ chế, chính sách của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Những nguồn lực ấy tạo sự đồng thuận, hình thành nên các phong trào chung sức phát triển cơ sở hạ tầng, thi đua lao động sản xuất…có sức lan tỏa mạnh mẽ ở khu vực nông thôn. Đó cũng chính là động lực thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã Hùng Việt, huyện Tràng Định


Trong vòng 3 năm trở lại đây, tổng vốn đầu tư bình quân mỗi năm cho các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ở mức trên 100 tỷ đồng. Song song với đó, mỗi năm UBND tỉnh hỗ trợ các địa phương khoảng 4.000 tấn xi măng, cùng với hàng vạn ngày công của nhân dân trong toàn tỉnh để xây dựng mạng lưới thủy lợi nhỏ. Qua đó, cho đến nay, toàn tỉnh đã có một hệ thống thủy lợi tương đối hoàn thiện với 1.059 công trình thủy lợi gồm hồ chứa, đập dâng và trạm bơm điện. Chiều dài kênh mương đã đạt 1.562km, trong đó đã kiên cố hóa 918 km, chiếm 58,8%. Năng lực tưới thực tế của các công trình đạt trên 70% diện tích đất canh tác lúa.
Giao thông nông thôn cũng được quan tâm đầu tư bằng nhiều nguồn vốn. Phong trào làm đường giao thông đã trở thành phong trào sâu, rộng ở khu vực nông thôn. Hàng năm tỉnh hỗ trợ khoảng 15 nghìn tấn xi măng cho các địa phương thực hiện bê tông hóa đường làng ngõ xóm, tính đến hết năm 2010, tỷ lệ số xã có đường ô tô đi lại được 4 mùa đã đạt 90,3%. Tổng chiều dài đường liên xã, thôn, bản, ngõ, xóm đạt 4.403km, trong đó 30,8% đã được rải nhựa hoặc bê tông hóa.
Đồng thời với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong vòng 4 năm trở lại đây, Lạng Sơn đã ban hành 5 chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp như chính sách khuyến nông, thú y, hỗ trợ lãi suất vốn vay…Thông qua các chính sách, đến thời điểm này toàn tỉnh đã có mạng lưới khuyến nông và thú y viên rộng khắp với trên 500 cán bộ cơ sở. Có trên 2.500 hộ nông dân hưởng lợi từ chính sách trợ giá, trợ cước giống thủy sản với trên 4 triệu cá giống được cung ứng đến các địa phương. Từ chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả, đã có 3 tổ chức và gần 2.000 hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn với tổng số trên 43 tỷ đồng, trồng mới rừng với diện tích xấp xỉ 6 nghìn ha.

Có thể khẳng định, nhờ khai thác, huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn một cách hợp lý, cũng như ban hành các chính sách hỗ trợ kịp thời, hợp lòng dân, nông nghiệp, nông thôn Lạng Sơn đã có những bước chuyển mình nhanh chóng. Tính trong năm 2010, giá trị sản xuất của ngành trồng trọt đạt 3.533 tỷ đồng, ngành chăn nuôi đạt 1.750 tỷ đồng, lâm nghiệp đạt 838 tỷ đồng… tăng từ 1,2-1,3 lần so với 3 năm trước đó. Những kết quả ấy đã tạo sự đồng thuận từ nhân dân, những con đường do dân tự mở, những cây cầu sức dân, hàng chục vạn ngày công huy động mỗi năm chung sức phát triển hạ tầng thôn… đây là những ví dụ cụ thể cho sự đồng thuận ấy. Lạng Sơn đã và đang phát huy được sức mạnh tổng hợp từ nội lực, đó cũng là nền tảng để xây dựng nông thôn mới.


Vũ Như Phong