Thứ sáu,  28/01/2022

Ngành thuế TP Hồ Chí Minh – đơn vị lá cờ đầu

Hướng dẫn quyết toán thuế tại bộ phận một cửa của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh. Vượt qua những khó khăn, thách thức khắc nghiệt suốt từ đầu năm đến nay, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục phát huy vai trò lá cờ đầu của toàn ngành thuế với số thu chín tháng là 98.602 tỷ đồng, tăng 32,24% so với cùng kỳ năm 2010, ước tính cả năm thu 129.596 tỷ đồng, vượt 17,39% so với chỉ tiêu pháp lệnh.Trong thành tích chung đó, Chi cục Thuế quận 1 vẫn là đơn vị có tổng số thu dẫn đầu các quận, huyện trong cả nước.Ngành thuế TP Hồ Chí Minh xác định nguyên nhân đạt được kết quả đáng biểu dương nêu trên, trước hết là nhờ Chính phủ, các bộ, ngành và UBND thành phố đã có nhiều biện pháp thực hiện mục tiêu: Tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, chính sách tiền tệ linh hoạt, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông trọng yếu và các giải pháp hỗ trợ...


Hướng dẫn quyết toán thuế tại bộ phận một cửa của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Vượt qua những khó khăn, thách thức khắc nghiệt suốt từ đầu năm đến nay, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục phát huy vai trò lá cờ đầu của toàn ngành thuế với số thu chín tháng là 98.602 tỷ đồng, tăng 32,24% so với cùng kỳ năm 2010, ước tính cả năm thu 129.596 tỷ đồng, vượt 17,39% so với chỉ tiêu pháp lệnh.

Trong thành tích chung đó, Chi cục Thuế quận 1 vẫn là đơn vị có tổng số thu dẫn đầu các quận, huyện trong cả nước.

Ngành thuế TP Hồ Chí Minh xác định nguyên nhân đạt được kết quả đáng biểu dương nêu trên, trước hết là nhờ Chính phủ, các bộ, ngành và UBND thành phố đã có nhiều biện pháp thực hiện mục tiêu: Tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, chính sách tiền tệ linh hoạt, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông trọng yếu và các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế…

Các giải pháp chung, cụ thể và đồng bộ đó đã làm cho kinh tế thành phố tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng khá (chín tháng đầu năm tăng 10%), giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,3%, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 8,1%, kim ngạch xuất khẩu tăng 10,4%…, tạo nguồn thu vững chắc vào ngân sách Nhà nước (NSNN). Trong điều kiện thuận lợi đó, sự kết hợp chặt chẽ giữa Cục Thuế với UBND các quận, huyện, các sở, ngành liên quan và sự đồng thuận hưởng ứng của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân người nộp thuế đã làm cho kết quả thu NSNN đạt kết quả khá toàn diện cả về tổng số thu, tiến độ thu và các sắc thuế. Kết quả thu NSNN tương ứng với tình hình tăng trưởng kinh tế của thành phố và giữ được tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, điều đáng quan tâm là ngành thuế không chỉ bảo đảm thu theo chính sách và dự toán, mà còn thực hiện đúng, kịp thời, hiệu quả các biện pháp góp phần bảo đảm an sinh xã hội, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn theo tinh thần Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội và sự chỉ đạo của Chính phủ. Cụ thể: Thuế thu nhập doanh nghiệp được giãn nộp 1.529,6 tỷ đồng và giảm 306,8 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân được miễn 279,1 tỷ đồng. Điều chỉnh giảm 50% thuế đối với hộ khoán tham gia ổn định an sinh xã hội trong sáu tháng cuối năm đối với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh thuê; hộ cá nhân chăm sóc, trông giữ trẻ; hộ cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân… với điều kiện phải giữ ổn định mức giá dịch vụ và sản phẩm như cuối năm 2010.

Ngành thuế TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục chú trọng làm tốt các mặt công tác: Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn chính sách thuế (với nhiều hình thức phong phú, như qua trang thông tin điện tử, đối thoại với doanh nghiệp, tham gia vào dự thảo báo cáo đánh giá tác động kinh tế sau bốn năm nước ta gia nhập WTO); Thanh tra và kiểm tra thuế; Quản lý nợ và cưỡng chế thu nợ; Tổ chức nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng in-tơ-nét được 29.070 đơn vị, trong đó 21.470 doanh nghiệp đã thực hiện nộp tờ khai; Công tác ứng dụng tin học tiếp tục được mở rộng, được lãnh đạo Tổng cục Thuế đánh giá cao, đối với đơn vị dẫn đầu nhiều năm nay là Chi cục Thuế quận 1, tuy có trục trặc nhỏ về tài khoản tạm thu mở tại Kho bạc Nhà nước, nhưng không vì thế mà hạ thấp được thành tích toàn diện của đơn vị.

Căn cứ mục tiêu thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm nay là 10,8%, kết quả thực hiện thu NSNN các tháng đầu năm và dự kiến nguồn thu những tháng cuối năm, ngành thuế ước tính tổng số thu trên địa bàn năm 2011 là 129.596 tỷ đồng, đạt 117,39% so với dự toán pháp lệnh và bằng 124,25% so với năm ngoái; nếu loại trừ yếu tố miễn, giảm thuế theo chính sách thì bằng 129,21% so với năm ngoái. Trong đó, so với dự toán pháp lệnh thì thu nội địa đạt 105,15%, thu từ dầu thô đạt 223,68%…

Trong những tháng cuối năm, với mục tiêu “Tiếp tục cải cách, hiện đại hóa, nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý thuế”, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua trong toàn ngành nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN và quyết tâm thực hiện đạt dự toán phấn đấu do UBND thành phố và Tổng cục Thuế giao với tinh thần phấn đấu và trách nhiệm cao nhất.

Để đạt được mục tiêu đó, bên cạnh việc triển khai các biện pháp vốn có như: Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; Quản lý, đôn đốc thu nộp thuế đúng, đủ, kịp thời; Kiểm tra, thanh tra trên tinh thần xây dựng, hợp tác để cùng chấp hành tốt pháp luật về thuế; ứng dụng công nghệ thông tin… Cục Thuế hết sức coi trọng tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại tất cả các đơn vị trong ngành để tiếp tục xứng đáng vai trò lá cờ đầu của ngành thuế.

Theo Nhandan