Thứ bảy,  22/01/2022

Đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

LSO-Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết số 28, ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định quan điểm: Phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là phát triển hợp tác xã (HTX) bền vững… gắn với mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.Giống nấm mới tại Trung tâm UDTBKT tỉnh đang được đưa vào sản xuất ở nhiều tổ hợp trồng nấmTrong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện những HTX kiểu mới, điển hình và có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 267 HTX đăng ký kinh doanh hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế khác nhau với tổng số vốn điều lệ trên 46 tỷ đồng, thu hút 4.658 xã viên, người lao động tham gia. Trong đó có 155 HTX điện năng; 57 HTX nông lâm nghiệp, thủy sản, còn lại là HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải và thương mại, dịch vụ. Đồng thời, đến nay toàn tỉnh...

LSO-Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết số 28, ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định quan điểm: Phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là phát triển hợp tác xã (HTX) bền vững… gắn với mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Giống nấm mới tại Trung tâm UDTBKT tỉnh đang được đưa vào sản xuất ở nhiều tổ hợp trồng nấm
Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện những HTX kiểu mới, điển hình và có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 267 HTX đăng ký kinh doanh hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế khác nhau với tổng số vốn điều lệ trên 46 tỷ đồng, thu hút 4.658 xã viên, người lao động tham gia. Trong đó có 155 HTX điện năng; 57 HTX nông lâm nghiệp, thủy sản, còn lại là HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải và thương mại, dịch vụ.
Đồng thời, đến nay toàn tỉnh có 6.580 tổ hợp tác, trong đó lĩnh vực nông nghiệp có 707 tổ; phi nông nghiệp 1.732 tổ và 4.141 tổ tín dụng. Hình thức tổ hợp tác đã giải quyết được những khó khăn về vốn, thiết bị máy móc, vật tư và tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, theo đánh giá của Liên minh HTX, mối quan hệ hợp tác của các tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh còn lỏng lẻo, thời gian hợp tác chỉ mang tính thời vụ hoặc một giai đoạn công việc. Theo thống kê sơ bộ, cho đến nay chỉ có khoảng 10 tổ hợp tác là đăng ký về tổ chức hoạt động, số còn lại đều không đăng ký và trong 9 tháng đầu năm 2011, chưa có tổ hợp tác nào phát triển thành HTX. Trong khi đó hiệu quả hoạt động của các HTX cũng còn nhiều hạn chế. Trong tổng số 267 HTX, thì sau khi bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý, 155 HTX điện năng hầu như không còn hoạt động. Số còn lại 40% hoạt động trung bình và có tới 27% HTX hoạt động yếu, kém.
Tình trạng trên, ngoài những nguyên nhân khách quan như biến động của thời tiết, thị trường, ông Hoàng Văn Sóng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX chỉ ra những nguyên nhân khách quan: Rất nhiều HTX còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thiếu bền vững. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn nhiều hạn chế. Nhiều đơn vị thiếu vốn hoạt động, thiếu chuyên môn kỹ thuật, cơ sở vật chất không đáp ứng được yêu cầu sản xuất, sản phẩm không cạnh tranh được trên thị trường… Và, trên thực tế, một số chính quyền địa phương cũng chưa thực sự quan tâm đến phát triển HTX trên địa bàn. Trước thực trạng đó, ngày 11/10/2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 28 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015.
Ông Hoàng Văn Sóng cho biết thêm: Hiện nay Liên minh HTX đã và đang khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết, trong đó nhiệm vụ trước mắt là tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, với bộ tài liệu được hệ thống, xây dựng lại một cách khoa học để nâng cao nhận thức chung về kinh tế tập thể. Cho đến nay, Liên Minh HTX đã tổ chức 14 lớp tập huấn cho 210 sáng lập viên và 280 người là đại diện các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo chính quyền các xã, các thôn bản về HTX. Đồng thời tổ chức 3 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, xã viên trong các HTX về chuyên môn, nghiệp vụ với trên 100 người tham dự và phát hành bản tin nội bộ hàng tháng gửi tới các HTX, các thành viên Liên minh HTX, cung cấp kịp thời các mô hình kinh tế mới, tình hình hoạt động của các HTX trong và ngoài tỉnh. Phát động các phong trào thi đua như “Đổi mới và nâng cao hiệu quả của các HTX, liên hiệp HTX”; “HTX tiên phong trong xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…”

Theo hướng đi đó, tính đến hết tháng 9/2011, đã có 5 HTX thành lập mới với tổng vốn đăng ký điều lệ là trên 1,3 tỷ đồng. Xu thế thành lập tuy có giảm, nhưng đúng nguyên tắc, số vốn góp và số người tham gia lại lớn hơn. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy sự hình thành và hoạt động của các HTX đang hướng theo chiều sâu. Tính tổng doanh thu của tất cả các HTX trong toàn tỉnh tới thời điểm này (trừ các HTX điện năng) đạt 63,7 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 2,2 tỷ đồng. Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động bình quân 1,3 triệu đồng/người/tháng. Đó là những điểm nhấn đáng ghi nhận của các HTX trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua. Nghị quyết số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Vũ Lê Minh