Thứ năm,  08/12/2022

Hoàn thiện công tác đo đạc tại xã Đình Lập: Mang niềm vui đến với người dân

Để việc đo đạc, đánh giá triển khai có hiệu quả cần có sự vào cuộc của các ngành và địa phương trong chỉ đạo tổ chức tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân; hoàn thiện phương án phê duyệt điều chỉnh đất nông nghiệp và tổ chức thực hiện phương án được phê duyệt; đôn đốc đơn vị tư vấn triển khai công tác cấp giấy chứng nhận cho nhân dân các xã đã đo đạc và sắp xếp xong... Có như vậy, người dân mới ổn định sản xuất, góp phần xoá đói giảm nghèo.

LSO-Xã miền núi Đình Lập, huyện Đình Lập là một trong 4 xã trên địa bàn được Công ty TNHH Công nghệ môi trường và Trắc địa bản đồ Khôi Nguyên tham gia thi công việc đo đạc đất đai và lập hồ sơ địa chính.
Đây là nội dung của chương trình của Dự án “Xây dựng hồ sơ địa chính khu vực 46 xã thuộc 3 huyện Đình Lập, Lộc Bình và Hữu Lũng. Sau một năm triển khai, đến nay, tất cả các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất trên địa bàn xã đều rất vui mừng, phấn khởi khi trở thành những người sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ).
Đại diện cơ quan, đơn vị chức năng lắng nghe ý kiến nhân dân xã Đình Lập
Sau khi triển khai đo đạc tại 3 xã Bắc Xa, Bính Xá, Kiện Mộc của huyện Đình Lập, tháng 10 năm 2010 đến tháng 9/1011, công tác đo đạc tiếp tục được triển khai tại xã Đình Lập của huyện. Từ kinh nghiệm làm tại 3 xã trên, công tác đo đạc tại đây đã có những thuận lợi do có sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự phối hợp của chính quyền và nhân dân các xã. Qua đó, đơn vị thi công đã tiến hành đo vẽ được 1.187,6 ha, gồm 311 mảnh bản đồ địa chính, trong đó đất phi nông nghiệp là 267,5 ha, đất sản xuất nông nghiệp là 639,1 ha, đất chưa sử dụng là 281 ha.
Theo ông Hoàng Văn Toàn, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đo đạc bản đồ địa chính, Sở Tài nguyên – Môi trường cho biết: đến nay sản phẩm bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính đã được sở kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao tài liệu cho UBND huyện Đình Lập để phục vụ công tác sắp xếp, điều chỉnh của địa phương. Xã Đình Lập có diện tích tự nhiên 12.978,5 ha, dân cư sống thưa thớt tại 18 thôn bản. Người dân nơi đây chủ yếu sống dựa vào trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài việc đo đạc lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp theo Quyết định 672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, số diện tích còn lại đã có bản đồ địa chính chính quy.
Theo đó, hiện nay 100% hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất tại xã được đo đạc hoàn chỉnh. Bà Sái Thị Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Đình Lập cho biết: “Nhờ Dự án 46 xã mà UBND xã có được một bộ hồ sơ quản lý đất đai tốt và có cơ hội tiếp cận với công tác quản lý đất đai theo hướng hiện đại. Đồng thời tạo điều kiện thận lợi cho người dân địa phương trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất”. Từ chỗ hoàn thiện công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và tiến tới cấp giấy CNQSDĐ đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, sử dụng của người dân, cũng như giảm bớt tình trạng tranh chấp, nhất là tranh chấp về ranh giới thửa đất; góp phần làm cho người dân an tâm đầu tư thâm canh tăng năng suất trên thửa đất mình đang sử dụng.
Ông Hoàng Văn Khoa, thôn Tà Hón, xã Đình Lập vui mừng nói: “Được cán bộ xã tuyên truyền về thực hiện đo đạc đất đai, gia đình ông đã hợp tác rất nhiệt tình với đơn vị thi công, từ đó ông biết được chính xác diện tích đất của mình; đến nay, các thửa đất của gia đình ông đều được lập danh sách cấp “sổ đỏ” trong đợt này nên gia đình ông rất vui và cảm ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm.”
Có thể nói, hoàn thiện công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính nơi đây không chỉ giúp chính quyền xã có hệ thống hồ sơ quản lý đất đai theo hướng hiện đại, chính xác mà thông qua việc cấp giấy CNQSDĐ còn tạo rất nhiều thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các quyền lợi và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, góp phần sử dụng đất có hiệu quả trong phát triển kinh tế. Vì vậy, việc đẩy nhanh công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy CNQSDĐ trên địa bàn tỉnh nói chung theo Chỉ thị số 30 – CT/TU ngày 05/06/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là hết sức cần thiết.
Để việc đo đạc, đánh giá triển khai có hiệu quả cần có sự vào cuộc của các ngành và địa phương trong chỉ đạo tổ chức tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân; hoàn thiện phương án phê duyệt điều chỉnh đất nông nghiệp và tổ chức thực hiện phương án được phê duyệt; đôn đốc đơn vị tư vấn triển khai công tác cấp giấy chứng nhận cho nhân dân các xã đã đo đạc và sắp xếp xong… Có như vậy, người dân mới ổn định sản xuất, góp phần xoá đói giảm nghèo.

Hồ Xuân Hương