Thứ hai,  28/11/2022

Triển lãm về thành tựu 10 năm xây dựng đồng bằng sông Cửu Long

Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ban Tổ chức Triển lãm hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa công bố thông tin giới thiệu “Triển lãm hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, gắn với tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975 – 30-4-2012)”.Triển lãm hội chợ nhằm khẳng định những thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long và huy động các chương trình an sinh xã hội cho vùng; tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm tìm ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để đề xuất cơ chế, chính sách phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho rằng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng kinh tế trọng điểm. Đây không chỉ là nơi cung cấp thực phẩm cho cả...


Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ban Tổ chức Triển lãm hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa công bố thông tin giới thiệu “Triển lãm hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, gắn với tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975 – 30-4-2012)”.

Triển lãm hội chợ nhằm khẳng định những thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long và huy động các chương trình an sinh xã hội cho vùng; tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm tìm ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để đề xuất cơ chế, chính sách phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho rằng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng kinh tế trọng điểm. Đây không chỉ là nơi cung cấp thực phẩm cho cả nước mà còn cung cấp cho cả các nước trên thế giới.

Phó Thủ tướng cho rằng, đây là một trong những sự kiện quan trọng để giúp đánh giá lại những thành tựu mà vùng này đã đạt được trong 10 năm qua, đồng thời cũng là cơ hội để giới thiệu và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Triển lãm hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 27-4-2012 đến ngày 1-5-2012, tại thành phố Cần Thơ. Quy mô triển lãm hội chợ từ 500 đến 700 gian hàng.

Theo Nhandan