Thứ bảy,  01/10/2022

Kho bạc Nhà nước với công tác tiết kiệm điện

LSO-Hiện Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh đang có 10 phòng ban chức năng với nhiều thiết bị sử dụng điện. Đặc biệt trong thời gian gần đây, thực hiện chủ trương hiện đại hóa công tác thu chi ngân sách, KHBN tỉnh đã đầu tư hàng tỉ đồng để mua sắm hàng trăm dàn máy vi tính các loại cùng các thiết bị hiện đại hóa công nghệ thông tin, vì vậy thời gian qua, tiết kiệm điện luôn là một trong những trọng tâm trong công tác của đơn vị.Lắp công tơ điện cho người dân ở xã Thạch Đạn (Cao Lộc)Ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết: với 10 phòng ban chức năng và hơn 100 dàn máy vi tính cùng các thiết bị điện khác như: điều hòa nhiệt độ, hệ thống bảo mật, theo dõi… hàng tháng, KBNN sử dụng trung bình khoảng 35 nghìn kWh điện, tương đương với gần 40 triệu đồng, 1 năm hết gần 500 triệu đồng. Vì vậy công tác tiết kiệm điện đã được ban giám đốc cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động trong đơn vị...

LSO-Hiện Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh đang có 10 phòng ban chức năng với nhiều thiết bị sử dụng điện. Đặc biệt trong thời gian gần đây, thực hiện chủ trương hiện đại hóa công tác thu chi ngân sách, KHBN tỉnh đã đầu tư hàng tỉ đồng để mua sắm hàng trăm dàn máy vi tính các loại cùng các thiết bị hiện đại hóa công nghệ thông tin, vì vậy thời gian qua, tiết kiệm điện luôn là một trong những trọng tâm trong công tác của đơn vị.
Lắp công tơ điện cho người dân ở xã Thạch Đạn (Cao Lộc)
Ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết: với 10 phòng ban chức năng và hơn 100 dàn máy vi tính cùng các thiết bị điện khác như: điều hòa nhiệt độ, hệ thống bảo mật, theo dõi… hàng tháng, KBNN sử dụng trung bình khoảng 35 nghìn kWh điện, tương đương với gần 40 triệu đồng, 1 năm hết gần 500 triệu đồng. Vì vậy công tác tiết kiệm điện đã được ban giám đốc cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động trong đơn vị chú trọng và thực hiện tốt.
Ngay từ đầu năm, KBNN đã xây dựng kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, theo đó, đơn vị đã xây dựng nội quy sử dụng điện cho toàn cơ quan, giao về các phòng, ban, phân định rõ các nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong sử dụng điện tiết kiệm. Giao trách nhiệm cho phòng Tổ chức Hành chính phối hợp với phòng kế toán thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá chất lượng, hiệu quả của các thiết bị sử dụng điện. Thường xuyên tổ chức duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện đã đến kỳ theo đúng các quy định.
Đối với những tài sản, công cụ, thiết bị đã quá cũ, lạc hậu, tiêu hao điện năng lớn sẽ được tiến hành thanh lý để thay thế bằng thiết bị mới tiết kiệm điện năng, hiệu quả, hiệu suất sử dụng cao hơn. Việc mua sắm tài sản, thiết bị sử dụng điện mới được ban giám đốc cân nhắc kỹ lưỡng và thực hiện đúng quy định của các cấp, ngành, các hành vi mua sắm các tài sản thiết bị có công nghệ lạc hậu, kém hiệu quả, tiêu hao điện năng lớn bị nghiêm cấm triệt để, nếu phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm túc.
Bên cạnh việc xây dựng các nội quy, quy chế về sử dụng điện tiết kiệm, KBNN cũng thường xuyên tuyên truyền, lồng ghép, nâng cao ý thức của các cán bộ, công nhân viên chức trong đơn vị về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Tại các phòng chức năng, phòng họp, đầu cầu thang, các địa điểm thường xuyên tập trung đông người đều được treo dán các pa nô, áp phích tuyên truyền về công tác tiết kiệm điện.
Ngoài ra, việc tiết kiệm điện cũng được đơn vị tính là một trong những tiêu chí thi đua, đánh giá ý thức của mỗi cán bộ. Do đặc thù công việc, hệ thống máy điều hòa, điện chiếu sáng sinh hoạt, chiếu sáng công cộng cũng như hệ thống bảo mật, quản lý tài sản của Kho bạc cũng được sử dụng khá nhiều, tiêu hao điện năng lớn. Vì vậy, đơn vị cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra, cắt giảm bớt các hệ thống chiếu sáng, thiết bị sử dụng điện không cần thiết, sao cho vẫn đảm bảo công tác an toàn, chiếu sáng mà lại vẫn đạt được hiệu quả tiết kiệm.
Đối với hệ thống điều hòa, luôn được giữ ở chế độ tiết kiệm điện nhất, hiện nay, đã vào mùa động, hệ thống này đã cơ bản ngừng hoạt động, chỉ một số phòng ban, khu vực có yêu cầu cao về chế độ nhiệt mới được sử dụng loại thiết bị này. Tính về phương pháp và hiệu quả, đơn cử như KBNN huyện Tràng Định, hiện nay tất cả các hệ thống chiếu sáng trong vị đã được thay thế bằng các thiết bị sử dụng điện tiết kiệm, do vậy hàng tháng giảm được khoảng 20% lượng điện năng tiêu thụ.

Với ý thức trách nhiệm cao trong công tác tiết kiệm điện, cũng như thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện. Hàng tháng, số lượng điện tiêu thụ của KBNN đều giảm từ 12- 17% so với cùng kỳ, tương đương với 5- 7 triệu đồng/tháng, góp phần thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ của UBND tỉnh về tiết kiệm điện.

Hoàng Huy