Thứ hai,  26/09/2022

Quy định về quản lý tài chính đối với Quỹ Cô-oét và Quỹ Sau-đi

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 142/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Cô-oét và Quỹ Sau-đi, được sử dụng để tài trợ cho các hạng mục đầu tư trong dự án theo Hiệp định vay về "Danh mục hàng hóa được tài trợ từ nguồn vốn vay".Thông tư quy định tỷ lệ tài trợ, số lần rút vốn vay cùng các quy định khác về khoản vay... Việc ký kết hợp đồng; chuẩn bị cho công tác thanh toán, giải ngân vốn vay của các quỹ; lựa chọn nhà thầu; nguyên tắc thanh toán vốn vay...Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15-12-2011.PVKhó khăn trong mở rộng diện tích vụ đông ở các tỉnh phía bắc.Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Việc duy trì, mở rộng diện tích vụ đông của hầu hết các tỉnh, thành phố phía bắc đang gặp rất nhiều khó khăn. Đến hết ngày 30-10, tổng diện tích gieo trồng vụ đông của 31 tỉnh phía bắc là 270 nghìn ha, đạt 51,7% kế hoạch.Để vụ đông 2011 đạt hiệu quả cao, các địa phương phải mở rộng...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 142/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Cô-oét và Quỹ Sau-đi, được sử dụng để tài trợ cho các hạng mục đầu tư trong dự án theo Hiệp định vay về “Danh mục hàng hóa được tài trợ từ nguồn vốn vay”.

Thông tư quy định tỷ lệ tài trợ, số lần rút vốn vay cùng các quy định khác về khoản vay… Việc ký kết hợp đồng; chuẩn bị cho công tác thanh toán, giải ngân vốn vay của các quỹ; lựa chọn nhà thầu; nguyên tắc thanh toán vốn vay…

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15-12-2011.

PV

Khó khăn trong mở rộng diện tích vụ đông ở các tỉnh phía bắc.

Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Việc duy trì, mở rộng diện tích vụ đông của hầu hết các tỉnh, thành phố phía bắc đang gặp rất nhiều khó khăn. Đến hết ngày 30-10, tổng diện tích gieo trồng vụ đông của 31 tỉnh phía bắc là 270 nghìn ha, đạt 51,7% kế hoạch.

Để vụ đông 2011 đạt hiệu quả cao, các địa phương phải mở rộng tối đa diện tích các loại cây ưa lạnh theo hướng sử dụng giống có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, phục vụ chế biến, xuất khẩu.

PV

Thanh tra toàn diện 12 hãng ta-xi ở Hà Nội

Thanh tra Bộ GTVT sẽ tổ chức thanh tra toàn diện12 hãng ta-xi ở Hà Nội, dự kiến bắt đầu từ ngày 11-11 đến 2-12. Các hãng ta-xi sẽ thanh tra đợt này gồm Phú Gia, Hà Nội, Mùa Xuân, Thanh Nga,… Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ta-xi như công tác quản lý, điều hành, chất lượng phương tiện, quản lý lái xe, cước… Để bảo đảm tính khách quan, đoàn thanh tra sẽ chỉ định bất kỳ ít nhất 50% số xe kiểm tra của các hãng, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm khắc.

PV

Về việc đầu tư các dự án theo hình thức BT

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư các dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính làm việc cụ thể với Bộ Giao thông vận tải về quy mô, thứ tự ưu tiên, phân kỳ giai đoạn và khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch các năm tiếp theo để thực hiện các dự án theo hình thức hợp đồng BT, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Nhandan