Thứ năm,  06/10/2022

Kỷ luật HDBank vi phạm vượt trần lãi suất huy động

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), ngày 14-11 có công văn chỉ đạo xử lý vi phạm vượt trần lãi suất tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển nhà TP Hồ Chí Minh (HDBank). Theo đó, Thống đốc NHNN cảnh cáo đối với tập thể Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và một số cá nhân của HDBank về việc để hệ thống HDBank vi phạm trong việc chi hoa hồng môi giới tiền gửi tiết kiệm trái với quy định.Ngoài ra, Thống đốc NHNN yêu cầu HĐQT cách chức Phó Tổng Giám đốc và buộc thôi việc đối với ông Đàm Thế Thái; yêu cầu HĐQT, Ban Điều hành HDBank xử lý trách nhiệm cá nhân đối với một vài vị trí tại Hội sở chính và một số chi nhánh. Bên cạnh đó, HDBank phải bãi bỏ các quy định chi hoa hồng môi giới trái với quy định của Thống đốc NHNN về quy chế môi giới tiền tệ. Yêu cầu HDBank tạm ngừng mở chi nhánh, phòng giao dịch, đặt máy ATM trong phạm vi toàn quốc trong thời hạn một năm kể từ ngày 20-11 tới. Giao...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), ngày 14-11 có công văn chỉ đạo xử lý vi phạm vượt trần lãi suất tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển nhà TP Hồ Chí Minh (HDBank). Theo đó, Thống đốc NHNN cảnh cáo đối với tập thể Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và một số cá nhân của HDBank về việc để hệ thống HDBank vi phạm trong việc chi hoa hồng môi giới tiền gửi tiết kiệm trái với quy định.
Ngoài ra, Thống đốc NHNN yêu cầu HĐQT cách chức Phó Tổng Giám đốc và buộc thôi việc đối với ông Đàm Thế Thái; yêu cầu HĐQT, Ban Điều hành HDBank xử lý trách nhiệm cá nhân đối với một vài vị trí tại Hội sở chính và một số chi nhánh.
Bên cạnh đó, HDBank phải bãi bỏ các quy định chi hoa hồng môi giới trái với quy định của Thống đốc NHNN về quy chế môi giới tiền tệ. Yêu cầu HDBank tạm ngừng mở chi nhánh, phòng giao dịch, đặt máy ATM trong phạm vi toàn quốc trong thời hạn một năm kể từ ngày 20-11 tới. Giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 đối với HDBank không quá 10%. HDBank phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp xử lý của NHNN và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về NHNN vào ngày mồng 5 hằng tháng cho đến khi HDBank khắc phục xong các vi phạm.


Theo Nhandan