Thứ tư,  28/09/2022

Hoạt động của khu vực doanh nghiệp và công tác xúc tiến đầu tư

LSO-Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, hệ thống các doanh nghiệp trên địa bàn ngày càng phát triển, tăng nhanh về số lượng, qui mô loại hình và chất lượng hoạt động. Đến nay, trên địa bàn Lạng Sơn có 1.345 doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 6.250 tỷ đồng, có 285 chi nhánh và 81 văn phòng đại diện của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký hoạt động kinh doanh. Riêng trong 5 năm 2006 – 2010 có 927 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2001 – 2005, bình quân hàng năm số doanh nghiệp thành lập mới tăng 12%; trong đó có 1.143 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 93%. Hàng hóa XNK qua cửa khẩu Chi Ma- Ái ĐiểmNăm 2011, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình lạm phát, chi phí đầu vào, như giá cả nguyên vật liệu, cước vận tải, tiền công đều tăng nhưng các doanh nghiệp đã kịp thời điều chỉnh phương án hoạt...

LSO-Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, hệ thống các doanh nghiệp trên địa bàn ngày càng phát triển, tăng nhanh về số lượng, qui mô loại hình và chất lượng hoạt động.
Đến nay, trên địa bàn Lạng Sơn có 1.345 doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 6.250 tỷ đồng, có 285 chi nhánh và 81 văn phòng đại diện của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký hoạt động kinh doanh. Riêng trong 5 năm 2006 – 2010 có 927 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2001 – 2005, bình quân hàng năm số doanh nghiệp thành lập mới tăng 12%; trong đó có 1.143 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 93%.
Hàng hóa XNK qua cửa khẩu Chi Ma- Ái Điểm
Năm 2011, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình lạm phát, chi phí đầu vào, như giá cả nguyên vật liệu, cước vận tải, tiền công đều tăng nhưng các doanh nghiệp đã kịp thời điều chỉnh phương án hoạt động, tiết giảm chi phí, từng bước đi vào thế ổn định, bảo toàn được vốn đầu tư và tái đầu tư mở rộng. Sản lượng nhiều mặt hàng tăng nhanh, năng lực quản lý doanh nghiệp và tay nghề người lao động được củng cố và tăng cường. Doanh thu của các doanh nghiệp ước cả năm đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2010, nộp thuế 160 tỷ đồng (chưa kể thuế XNK); giải quyết việc làm cho 21.000 lao động với mức thu nhập bình quân của người lao động khoảng 2,5 triệu đồng/tháng.
Đến tháng 8/2011, toàn tỉnh có 111 hợp tác xã với số vốn điều lệ đăng ký là 45,4 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 3.906 xã viên, hơn 6.500 tổ hợp tác với 75.120 thành viên tham gia vào các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng. Bên cạnh đó, có 6.194 hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký 496 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu ở thành phố, khu vực thị trấn, ven thị trấn của các huyện và các cửa khẩu. Đặc biệt, những năm gần đây, tỉnh ta đã đề ra nhiều cơ chế, chính sách, tạo môi trường thông thoáng thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đã có một số dự án quy mô lớn đầu tư vào trồng rừng, thuỷ điện, khai thác và chế biến khoáng sản, khách sạn cao cấp, hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu.
Để tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tỉnh ta đã chủ động chỉ đạo công tác xúc tiến đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu, đó là: đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện các hoạt động xúc tiến, vận động đầu tư và thương mại.
Do vậy tình hình thu hút đầu tư đã có những bước chuyển biến rõ rệt, nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đã quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư, số dự án đầu tư đăng ký ngày càng tăng. Đáng kể như từ đầu năm 2011 đến nay, tỉnh ta đã cấp đăng ký kinh doanh thành lập mới 127 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký khoảng 302 tỷ đồng, đăng ký hoạt động cho 9 chi nhánh, 2 văn phòng đại diện, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho hơn 280 lượt doanh nghiệp. Đồng thời, tổ chức thẩm định, thẩm tra và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 30 dự án của các doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đầu tư 1.087 tỷ đồng.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 31 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn có hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt trên 241 triệu USD. Đặc biệt ngày 6-7/10/2011, tỉnh Lạng Sơn cùng với đại diện các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên đã ký kết vay vốn với Ngân hàng Phát triển châu Á cho dự án Phát triển toàn diện kinh tế – xã hội của các đô thị Việt Trì, Hưng Yên, Đồng Đăng, Hợp phần đầu tư tại đô thị Đồng Đăng với tổng vốn đầu tư 33,63 triệu USD; trong đó: vốn ADB là 27,86 triệu USD, vốn đối ứng là 5,77 triệu USD. Việc thực hiện thiết kế chi tiết cho các tiểu hợp phần dự án dự kiến đến cuối tháng 12/2011 sẽ hoàn thành sơ bộ.

Việc quan tâm phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và nâng cao chất lượng hoạt động đã, đang tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh ta phát triển nhanh, bền vững góp phần vào tăng trưởng kinh tế trong những năm tới.

Mai Văn Hoa