Thứ năm,  06/10/2022

Ngân hàng Chính sách huyện Bắc Sơn tập trung thu nợ cuối năm

Để có nguồn vốn đảm bảo cho vay phục vụ nhu cầu sản xuất, cùng với nỗ lực thực hiện công tác thu nợ, Ngân hàng còn tập trung thực hiện kế hoạch về huy động tiền gửi tiết kiệm hộ nghèo thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn. Hiện nay, toàn huyện có 288 trong tổng số 293 tổ đã tham gia huy động, với tổng số dư huy động đạt trên 850 triệu đồng.

LSO-Do tập trung tuyên truyền, cho vay các chương trình tín dụng ngay từ những tháng đầu năm, đến nay Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Sơn đã giải ngân đạt 99% kế hoạch năm. Vào thời điểm này, đội ngũ cán bộ phòng giao dịch đang bận rộn với công tác kiểm tra, rà soát các khoản nợ, thu nợ đến hạn để đảm bảo an toàn nguồn vốn, tiếp tục có vốn cho vay quay vòng để phát huy hiệu quả vốn trong phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.
Hoạt động giao dịch tín dụng tại Ngân hàng CSXH huyện Bắc Sơn
Ngay sau những đợt phân bổ nguồn vốn trong năm 2011, với nguồn vốn huy động tiết kiệm, vốn sau thu nợ, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Sơn đã tổ chức giải ngân cho vay kịp thời đối với các hồ sơ xin vay vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất trong nhân dân.
Tổng doanh số giải ngân từ đầu năm đến nay được trên 64,9 tỷ đồng, cho 3.355 hộ vay, tổng dư nợ vốn trên địa bàn đạt 144,26 tỷ đồng, với hơn 8.900 hộ dân đang sử dụng vốn, trong đó dư nợ chiếm nhiều nhất là nguồn vốn hộ nghèo trên 60,3 tỷ đồng, nguồn vốn hộ sản xuất kinh doanh 49,6 tỷ đồng. Nguồn vốn đó đã giúp người dân đầu tư mua giống cây trồng, vật nuôi, trang bị các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất…
Qua đó đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy các phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo hiệu quả và từng bước nâng cao đời sống của người dân. Phát huy hiệu quả vốn, hiện nay, song song với giải ngân số vốn vừa được cấp bổ sung cho vay hộ nghèo về nhà ở và học sinh, sinh viên, Ngân hàng đang nỗ lực thu nợ, thu lãi cuối năm.
Ông Phan Anh Thắng, Giám đốc phòng giao dịch huyện cho biết: Công tác thu nợ, thu lãi được đảm bảo thì mới đảm bảo an toàn nguồn vốn và tạo nên nguồn vốn cho vay mới. Bởi vậy, đây là nhiệm vụ quan trọng, được tăng cường thực hiện trong dịp cuối năm. Doanh số thu nợ 10 tháng đầu năm đạt 30,58 tỷ đồng, nợ quá hạn trên địa bàn còn 1,157 tỷ đồng, nợ khoanh 39 triệu đồng và nhiều khoản nợ đã đến hạn.
Để công tác thu nợ, thu lãi đạt hiệu quả cao, Ngân hàng đã tích cực phối kết hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức hội tiến hành công tác kiểm tra, rà soát, đối chiếu sổ sách nợ ở từng tổ vay vốn. Công tác thu nợ chủ yếu được thực hiện tại các buổi giao dịch, thông qua các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. Vì vậy, đội ngũ cán bộ ngân hàng đi giao dịch tại các xã phải phối hợp chặt chẽ với cơ sở, tổ vay vốn để tuyên truyền, đôn đốc các hộ dân trả nợ đúng hạn.
Sau các buổi giao dịch, các tổ chức hội, Ngân hàng, Ban giảm nghèo của xã cùng họp bàn giải quyết những vướng mắc, trong đó có vướng mắc về công tác thu nợ. Đối với những hộ nợ đến hạn, nợ quá hạn nhưng do gặp rủi ro trong sản xuất, hoặc có những khó khăn đột xuất, Ngân hàng có thể xem xét gia hạn nợ, tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp tục phát triển sản xuất. Những khoản nợ khó đòi, nợ chây ỳ, Ngân hàng áp dụng biện pháp xử lý nợ cần thiết theo quy định để thu hồi vốn… Mặt khác, các tổ chức hội cấp huyện, xã tích cực kiểm tra, đôn đốc các tổ tiết kiệm và vay vốn, sau đó các tổ vay vốn phải tự kiểm tra, rà soát danh sách nợ quá hạn, nợ đến hạn của hội viên tổ mình để thu nợ, thu lãi kịp thời.
Để có nguồn vốn đảm bảo cho vay phục vụ nhu cầu sản xuất, cùng với nỗ lực thực hiện công tác thu nợ, Ngân hàng còn tập trung thực hiện kế hoạch về huy động tiền gửi tiết kiệm hộ nghèo thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn. Hiện nay, toàn huyện có 288 trong tổng số 293 tổ đã tham gia huy động, với tổng số dư huy động đạt trên 850 triệu đồng.

Lâm Như