Thứ hai,  26/09/2022

Một loạt ngân hàng tăng vốn điều lệ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức ký chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2011, từ 16.858 tỷ đồng lên 20.230 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Được biét, phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông của Vietinbank thông qua từ 31/5, trong đó cổ đông nhà nước góp thêm 2.708 tỷ đồng. Để triển khai tăng vốn điều lệ, Vietinbank có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục theo quy định và sử dụng vốn điều lệ được cấp hiệu quả, an toàn. Đặc biệt, dành và ưu tiên vốn tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp chế biến, doanh nghiệp nhỏ và vừa; tuân thủ đúng quy định về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, đồng thời thực hiện có kết quả mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Ngoài Vietinbank, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cũng xin tăng vốn điều lệ...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức ký chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2011, từ 16.858 tỷ đồng lên 20.230 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Được biét, phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông của Vietinbank thông qua từ 31/5, trong đó cổ đông nhà nước góp thêm 2.708 tỷ đồng. Để triển khai tăng vốn điều lệ, Vietinbank có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục theo quy định và sử dụng vốn điều lệ được cấp hiệu quả, an toàn. Đặc biệt, dành và ưu tiên vốn tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp chế biến, doanh nghiệp nhỏ và vừa; tuân thủ đúng quy định về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, đồng thời thực hiện có kết quả mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Ngoài Vietinbank, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cũng xin tăng vốn điều lệ từ 6.932 tỷ đồng lên 8.788 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối và nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Cùng đó, NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng được chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 4.000 tỷ đồng lên 5.050 tỷ đồng. NHTMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tăng vốn điều lệ từ 10.560 tỷ đồng lên 12.355 tỷ đồng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. NHTMCP Sài Gòn Công Thương tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng. TinNghiaBank tăng mức vốn điều lệ từ 3.399 tỷ đồng lên 4.588 tỷ đồng… Công ty tài chính cổ phần Handico cũng được chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 550 tỷ đồng bằng phương thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu…

Theo Dangcongsan.vn