Thứ bảy,  01/10/2022

Giao ban Liên minh Hợp tác xã cụm 7 tỉnh biên giới phía Bắc

LSO-Ngày 21/11, Cụm thi đua Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam các tỉnh biên giới phía Bắc tổ chức hội nghị giao ban cụm năm 2011 và hội thảo chuyên đề “Xây dựng mối quan hệ bền vững giữa liên minh HTX với các thành viên” tại nhà khách A1, thành phố Lạng Sơn. Dự hội nghị có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Trung Dũng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; các đoàn đại biểu liên minh HTX của 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc (gồm các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn) và một số đại biểu là chủ nhiệm HTX trên địa bàn tỉnh.Toàn cảnh hội nghịTại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động kinh tế tập thể của liên minh HTX 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2011. Theo đó, tổng số hợp tác xã của 7 tỉnh biên giới phía bắc hiện có 2.006 HTX, với tổng vốn điều lệ là 1.269,5 tỷ đồng, thu hút được trên 54 nghìn xã viên và người lao...

LSO-Ngày 21/11, Cụm thi đua Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam các tỉnh biên giới phía Bắc tổ chức hội nghị giao ban cụm năm 2011 và hội thảo chuyên đề “Xây dựng mối quan hệ bền vững giữa liên minh HTX với các thành viên” tại nhà khách A1, thành phố Lạng Sơn.
Dự hội nghị có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Trung Dũng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; các đoàn đại biểu liên minh HTX của 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc (gồm các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn) và một số đại biểu là chủ nhiệm HTX trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động kinh tế tập thể của liên minh HTX 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2011. Theo đó, tổng số hợp tác xã của 7 tỉnh biên giới phía bắc hiện có 2.006 HTX, với tổng vốn điều lệ là 1.269,5 tỷ đồng, thu hút được trên 54 nghìn xã viên và người lao động; có 15.232 tổ hợp tác, với hơn 16 nghìn tổ viên tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực kinh tế như: Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ, sản xuất và khai thác vật liệu xây dựng…
Từ đầu năm đến nay, Liên minh HTX các tỉnh biên giới phía bắc đã bám sát chức năng nhiệm vụ được quy định trong Luật HTX và Điều lệ liên minh HTX Việt Nam, khắc phục mọi khó khăn, triển khai có hiệu quả các mặt hoạt động, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong khu vực kinh tế tập thể; thành lập mới được 96 HTX, kết nạp mới được 78 thành viên HTX tham gia liên minh.
Bên cạnh đó, Liên minh HTX các tỉnh biên giới phía Bắc cũng tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể; hướng dẫn các đơn vị thành viên khắc phục hạn chế yếu kém, phát triển các mô hình hợp tác xã hiện có, xây dựng các mô hình hợp tác xã mới đa dạng, đa ngành nghề trên các lĩnh vực kinh tế. Trong năm 2012, cụm liên minh HTX 7 tỉnh biên giới phía Bắc xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật HTX, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của HTX…
Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX và thành viên trong thời gian tới. Đồng thời, thông qua quy chế khen thưởng cụm; ký giao ước thi đua; bầu cụm trưởng năm 2012 và trao cờ luân lưu cho đơn vị cụm trưởng mới là Liên minh HTX tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Trung Dũng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Liên minh HTX cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Đồng thời, đưa ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để nâng cao chất lượng hoạt động của liên minh và các thành viên như: tiếp tục củng cố tổ chức và nâng cao hoạt động của Liên minh HTX các tỉnh; tiếp tục nghiên cứu và tham gia sửa đổi Luật HTX năm 2003 và các chính sách liên quan đến kinh tế tập thể; chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND các tỉnh trong việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về “đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”;…

Đỗ Hoạt