Thứ tư,  28/09/2022

Tháng 11, chỉ số giá tiêu dùng của cả nước tăng 0,39%

Ngày 24-11, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước tháng 11 tăng 0,39% so với tháng trước. Với mức tăng này, CPI 11 tháng qua đã tăng 17,5% và tăng 19,83% so với cùng kỳ năm trước.Các nhóm hàng hóa, dịch vụ tính CPI trong tháng này đều có mức tăng giá thấp, dưới 1%, trong đó tăng giá cao nhất là nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,65%. Tiếp đến là nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình cùng nhóm hàng hóa và dịch vụ khác cùng có mức tăng giá 0,61%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng giá cao thứ ba với mức tăng 0,56%, trong đó nhóm lương thực tăng 3,25%; nhóm thực phẩm giảm 0,26%; nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,43%.Ngược lại, tăng giá thấp nhất là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,12%. Ngoài ra, trong tháng 11, còn có ba nhóm hàng hóa, dịch vụ giảm giá là nhóm giao thông và nhóm bưu chính viễn thông cùng giảm 0,01%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,02%.Tháng 11, chỉ số...

Ngày 24-11, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước tháng 11 tăng 0,39% so với tháng trước. Với mức tăng này, CPI 11 tháng qua đã tăng 17,5% và tăng 19,83% so với cùng kỳ năm trước.

Các nhóm hàng hóa, dịch vụ tính CPI trong tháng này đều có mức tăng giá thấp, dưới 1%, trong đó tăng giá cao nhất là nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,65%. Tiếp đến là nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình cùng nhóm hàng hóa và dịch vụ khác cùng có mức tăng giá 0,61%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng giá cao thứ ba với mức tăng 0,56%, trong đó nhóm lương thực tăng 3,25%; nhóm thực phẩm giảm 0,26%; nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,43%.

Ngược lại, tăng giá thấp nhất là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,12%. Ngoài ra, trong tháng 11, còn có ba nhóm hàng hóa, dịch vụ giảm giá là nhóm giao thông và nhóm bưu chính viễn thông cùng giảm 0,01%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,02%.

Tháng 11, chỉ số giá vàng tăng 0,27% so với tháng trước và tăng 25,31% so với tháng 12-2010. Còn chỉ số giá USD tăng 0,69% so với tháng trước và tăng 2,22% so với tháng 12-2010.

Theo Nhandan