Thứ năm,  06/10/2022

11 tháng, giải ngân hơn 10 tỷ USD vốn FDI

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 11 tháng qua, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 10,05 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2010. Kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu khí) trong 11 tháng dự kiến đạt 49,35 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2010 và chiếm 56,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.Về thu hút vốn FDI, đến ngày 20-11, tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm, trong 11 tháng qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 12,69 tỷ USD, bằng 84% so với cùng kỳ 2010. Trong đó, có 919 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 9,91 tỷ USD, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2010 và 324 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm gần 2,78 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm...

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 11 tháng qua, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 10,05 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2010. Kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu khí) trong 11 tháng dự kiến đạt 49,35 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2010 và chiếm 56,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Về thu hút vốn FDI, đến ngày 20-11, tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm, trong 11 tháng qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 12,69 tỷ USD, bằng 84% so với cùng kỳ 2010. Trong đó, có 919 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 9,91 tỷ USD, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2010 và 324 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm gần 2,78 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo Nhandan