Chủ nhật,  25/09/2022

Tỷ giá ngày 30-11-2011

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với USD áp dụng cho ngày 30-11 như sau: 1 USD = 20.803 đồng Việt...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với USD áp dụng cho ngày 30-11 như sau: 1 USD = 20.803 đồng Việt Nam.

Theo Nhandan