Thứ hai,  03/10/2022

Phòng, chống sai phạm, tham nhũng trong hoạt động ngân hàng

Ngày 30-11, tại TP Hồ Chí Minh, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống tham nhũng (PCTN) tổ chức hội nghị chuyên đề về phòng, chống sai phạm, tham nhũng trong hoạt động tín dụng, ngân hàng.Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN, chủ trì hội nghị; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Đình Phách, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN và Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) dự. Qua 30 vụ án xảy ra trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng giai đoạn 2007-2011, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN chỉ ra được một số thủ đoạn phạm tội đặc trưng, hành vi tham nhũng điển hình; những hạn chế, yếu kém trong việc phát hiện, xử lý vi phạm về tín dụng, ngân hàng. Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN đã kiến nghị ngành ngân hàng cần xử lý nghiêm khắc, dứt điểm các vụ án, vụ việc tiêu cực, tham nhũng đã xảy ra; rà soát cơ chế quản lý dòng tiền trên thị trường tiền...
Ngày 30-11, tại TP Hồ Chí Minh, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống tham nhũng (PCTN) tổ chức hội nghị chuyên đề về phòng, chống sai phạm, tham nhũng trong hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN, chủ trì hội nghị; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Đình Phách, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN và Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) dự.

Qua 30 vụ án xảy ra trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng giai đoạn 2007-2011, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN chỉ ra được một số thủ đoạn phạm tội đặc trưng, hành vi tham nhũng điển hình; những hạn chế, yếu kém trong việc phát hiện, xử lý vi phạm về tín dụng, ngân hàng. Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN đã kiến nghị ngành ngân hàng cần xử lý nghiêm khắc, dứt điểm các vụ án, vụ việc tiêu cực, tham nhũng đã xảy ra; rà soát cơ chế quản lý dòng tiền trên thị trường tiền tệ, bảo đảm giảm thiểu đến mức thấp nhất việc lũng đoạn thị trường. Bên cạnh đó, sớm hoàn thiện cơ chế và hệ thống thanh tra, kiểm tra; đồng thời tăng cường công tác kiểm soát, thanh tra hoạt động của các tổ chức tín dụng, nhất là các ngân hàng là “sân sau” của các tổ chức, tập đoàn kinh tế. Các ngân hàng cần củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận PCTN, kiểm soát nội bộ.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết: Sắp tới, các ngân hàng thương mại sẽ lập ra một quỹ trị giá từ 15 tỷ đến 20 tỷ đồng để thưởng cho các tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Cùng với đó, NHNN và Bộ Công an sẽ ban hành một thông tư liên tịch nhằm phối hợp chặt chẽ từ T.Ư đến địa phương trong công tác giữa hai ngành.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị NHNN sớm trình Chính phủ đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng; NHNN và các tổ chức tín dụng cần làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tuyển dụng và đề bạt cán bộ, kiên quyết loại bỏ ra khỏi ngành những cán bộ có hành vi sai phạm; xây dựng đi kèm thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động tín dụng công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, NHNN và các ngân hàng thương mại cần tăng cường hợp tác, phối hợp các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng…

Theo Nhandan