Thứ hai,  03/10/2022

Lạng Sơn: Trồng rừng vượt 9% kế hoạch

Trong tổng số rừng trồng được thì diện tích do nhân dân vay vốn hỗ trợ lãi suất và tự đầu tư trồng lên tới 3.079ha, cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Số còn lại là trồng cây phân tán từ nguồn ngân sách của tỉnh và các địa phương đạt 4.015ha; các doanh nghiệp, công ty lâm nghiệp trồng được 1.374ha. Phần còn lại là từ nguồn vốn kết dư của dự án 661 từ năm 2010. Kết quả này tạo đà thuận lợi cho vụ trồng rừng 2012 với chỉ tiêu trồng mới 8.000ha.

LSO-Kết thúc vụ trồng rừng năm 2011, toàn tỉnh đã trồng mới được 8.718ha rừng, vượt 9% so với kế hoạch. Theo đánh giá của Chi cục phát triển lâm nghiệp, trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn, kết quả này đã ghi nhận bước chuyển quan trọng trong công tác xã hội hóa nghề rừng.
Trong tổng số rừng trồng được thì diện tích do nhân dân vay vốn hỗ trợ lãi suất và tự đầu tư trồng lên tới 3.079ha, cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Số còn lại là trồng cây phân tán từ nguồn ngân sách của tỉnh và các địa phương đạt 4.015ha; các doanh nghiệp, công ty lâm nghiệp trồng được 1.374ha. Phần còn lại là từ nguồn vốn kết dư của dự án 661 từ năm 2010. Kết quả này tạo đà thuận lợi cho vụ trồng rừng 2012 với chỉ tiêu trồng mới 8.000ha.

Vũ Lê Minh