Thứ bảy,  09/12/2023

Chi cục Hải quan Cốc Nam: Chủ động hải quan điện tử

Có được kết quả ấy, theo lãnh đạo cửa khẩu thì đây là một quá trình phấn đấu quyết liệt, vượt qua bao khó khăn về cơ sở vật chất, quan niệm để hoàn thành nhiệm vụ. Để tiếp tục đẩy mạnh hải quan điện tử, Chi cục chủ trương tiếp tục hiện đại hóa, bố trí nguồn nhân lực hợp lý, đưa vào khai thác sử dụng công nghệ, phần mềm hiện đại phục vụ cho khai báo điện tử một cách tích cực, tiến tới khai báo hải quan điện tử đạt 100% trong tương lai, góp phần thúc đẩy xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách.

LSO-Cốc Nam là một cửa khẩu còn khó khăn về cơ sở hạ tầng, chủng loại hàng hóa xuất nhập khẩu ít. Tuy nhiên, ngay sau khi triển khai hải quan điện tử, toàn Chi cục đã dốc sức chủ động hướng dẫn doanh nghiệp khai báo điện tử đạt yêu cầu và tiến độ đề ra, góp phần hiện đại hóa hải quan, tăng thu ngân sách.
Cán bộ Hải quan cửa khẩu Cốc Nam tiếp nhận tờ khai hải quan điện tử
Việc thực hiện khai báo điện tử vào năm 2008 ở Cửa khẩu Cốc Nam đã khiến cho không ít doanh nghiệp, cán bộ lo lắng. Lo lắng bởi hai lẽ, thứ nhất cơ sở hạ tầng cửa khẩu còn thấp kém, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ít. Có ngày chỉ có một bộ tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu. Thứ hai, hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu chủ yếu là hàng tiêu dùng, hoa quả, thực phẩm, một số ít đồ điện gia dụng sành sứ nhưng số lượng, kim ngạch quá nhỏ. Thế nhưng trong tiến trình hiện đại hóa hải quan, khai báo hải quan điện tử là một yêu cầu bắt buộc. Hơn nữa, khai hải quan điện tử sẽ tiết kiệm thời gian, giảm tiếp xúc trực tiếp và thuận tiện cho công tác quản lý từ xuất nhập, kiểm tra, thông quan đến thanh toán.
Trên cơ sở đó, Chi cục Hải quan Cốc Nam đã chủ động lộ trình để thực hiện hải quan điện tử. Trên nền khai báo hải quan từ xa, Chi cục cử một đội chuyên trách, bố trí hai máy tính nối mạng Internet để khách hàng tiếp cận. Cùng với đó là tuyên truyền về hải quan điện tử cho các doanh nghiệp. Chi cục xác định, tuyên truyền về hải quan điện tử là nhiệm vụ chung của tất cả các cán bộ đến với doanh nghiệp. Mặc dù mức độ hiểu về điện tử khác nhau nhưng cốt lõi nhất để cho doanh nghiệp thấy đây là quá trình mang tính tất yếu, không thể đảo ngược. Làm cho nhận thức đúng về lợi ích của khai điện tử. Bước đầu Chi cục cử cán bộ hướng dẫn trực tiếp các thao tác, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được cập nhật thông tin. Giai đoạn đầu không ít người e ngại thì dần dần đã quen với bàn phím, tờ khai, mã số…
Anh Nguyễn Văn Hải, Công ty Thành Đạt (Lạng Sơn) chia sẻ, ở cửa khẩu, rất nhiều doanh nghiệp buôn bán nhỏ, vài xe cá, cua…nhập mấy tấn hoa quả, không thường xuyên vì thế họ rất ngại tiếp xúc với máy tính, khai báo hải quan. Sau khi được cán bộ hướng dẫn tận tình, thái độ e ngại bớt đi và rất nhiều doanh nghiệp đã thực hiện khai báo điện tử. Cũng từ đó tại cửa khẩu người ta không còn xa lạ với các doanh nghiệp nhỏ, nhưng người đi làm thủ tục dùng laptop mở tờ khai ngay tại cửa khẩu.
Để khuyến khích khai báo hải quan điện tử, Chi cục Hải quan Cốc Nam đã chọn các doanh nghiệp tiêu biểu ở luồng xanh, không nợ đọng, có thống kê tài chính minh bạch để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện khai báo hải quan điện tử đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền. Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều doanh nghiệp đã tăng cường khai báo điện tử. Mức khai báo điện tử luôn tăng theo từng tháng. Số tờ khai, kim ngạch qua khai báo hải quan điện tử cũng không ngừng tăng lên.
Tính từ đầu năm đến thời điểm hiện nay, tổng số tờ khai đăng ký làm thủ tục qua Cửa khẩu Cốc Nam đạt 2.086 tờ, kim ngạch đạt gần 30 triệu USD, tăng 43,8% so với cùng kỳ thì đã có trên 1.000 tờ khai điện tử, kim ngạch đạt gần 10 triệu USD. Số doanh nghiệp thực hiện thủ tục khai báo hải quan điện tử đạt 116 doanh nghiệp.
Có được kết quả ấy, theo lãnh đạo cửa khẩu thì đây là một quá trình phấn đấu quyết liệt, vượt qua bao khó khăn về cơ sở vật chất, quan niệm để hoàn thành nhiệm vụ. Để tiếp tục đẩy mạnh hải quan điện tử, Chi cục chủ trương tiếp tục hiện đại hóa, bố trí nguồn nhân lực hợp lý, đưa vào khai thác sử dụng công nghệ, phần mềm hiện đại phục vụ cho khai báo điện tử một cách tích cực, tiến tới khai báo hải quan điện tử đạt 100% trong tương lai, góp phần thúc đẩy xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách.

Nguyễn Nhật Anh