Thứ sáu,  12/08/2022

Ngành nông nghiệp tập trung sản xuất vụ đông xuân

Ngày 1-2-2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp báo đánh giá những kết quả đạt được từ đầu năm đến nay. Các lĩnh vực sản xuất lương thực, xuất nhập khẩu, sản xuất chăn nuôi đã đạt được kết quả cao; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm và thủy hải sản đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2010, trong đó nông sản 12,3 tỷ USD, thủy sản 5,6 tỷ USD tăng, lâm sản đạt 3,7 tỷ USD, tăng 14,2%...Trong tháng cuối năm, lãnh đạo bộ chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác thủy lợi nhằm phục tụ tốt sản xuất vụ đông xuân, tăng cường vệ sinh thực phẩm và ổn định thị trường, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới...Xuất khẩu thủy sản tháng 11 đạt 650 triệu USD, đưa kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 11 tháng qua đạt 5,6 tỷ USD, tăng 2,49% so cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường lớn tăng trưởng khá về giá trị, như Hoa Kỳ tăng 23,5%, Hàn Quốc 32%, Trung Quốc 49% và I-ta-li-a tăng 41%...
Ngày 1-2-2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp báo đánh giá những kết quả đạt được từ đầu năm đến nay. Các lĩnh vực sản xuất lương thực, xuất nhập khẩu, sản xuất chăn nuôi đã đạt được kết quả cao; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm và thủy hải sản đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2010, trong đó nông sản 12,3 tỷ USD, thủy sản 5,6 tỷ USD tăng, lâm sản đạt 3,7 tỷ USD, tăng 14,2%…

Trong tháng cuối năm, lãnh đạo bộ chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác thủy lợi nhằm phục tụ tốt sản xuất vụ đông xuân, tăng cường vệ sinh thực phẩm và ổn định thị trường, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới…

Xuất khẩu thủy sản tháng 11 đạt 650 triệu USD, đưa kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 11 tháng qua đạt 5,6 tỷ USD, tăng 2,49% so cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường lớn tăng trưởng khá về giá trị, như Hoa Kỳ tăng 23,5%, Hàn Quốc 32%, Trung Quốc 49% và I-ta-li-a tăng 41% so cùng kỳ năm. Sản lượng khai thác thủy sản tháng 11 ước đạt 190 nghìn tấn, sản lượng khai thác 11 tháng đạt 2,35 triệu tấn, tăng 2,3% so cùng kỳ năm 2010.

Theo Nhandan