Thứ ba,  05/12/2023

Hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh

Ngày 1-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhằm thảo luận và thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.Năm 2011 là năm đầu TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 9. Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, duy trì đà tăng trưởng ở mức cao. Năm 2011, tổng sản phẩm GDP trên địa bàn thành phố ước đạt 514.635 tỷ đồng, tăng 10,3%; trong đó, khu vực dịch vụ tăng 10,8%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,9%, nông nghiệp tăng 5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 458.677 tỷ đồng, tăng 23,25%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 27 tỷ USD, tăng 11%. Năm 2011 chỉ số giá tiêu...

Ngày 1-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhằm thảo luận và thông qua báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2011, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2011 là năm đầu TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 9. Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, duy trì đà tăng trưởng ở mức cao. Năm 2011, tổng sản phẩm GDP trên địa bàn thành phố ước đạt 514.635 tỷ đồng, tăng 10,3%; trong đó, khu vực dịch vụ tăng 10,8%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,9%, nông nghiệp tăng 5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 458.677 tỷ đồng, tăng 23,25%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 27 tỷ USD, tăng 11%. Năm 2011 chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 16%, thấp hơn dự kiến. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 197.967 tỷ đồng, đạt 111,5% kế hoạch, tăng 16,4% so với năm trước. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước đạt 201.600 tỷ đồng, tăng 16,2%. Giải quyết việc làm cho 265 nghìn lao động; trong đó 120 nghìn lao động có việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 5%. Ngay từ đầu năm, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện bốn chương trình ổn định thị trường đã góp phần kiềm chế lạm phát, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống người dân. Tập trung các nguồn lực, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại sáu xã thí điểm và mở rộng thực hiện tại 22 xã trên địa bàn năm huyện ngoại thành, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố năm 2012, với mục tiêu tổng quát: Góp phần cùng cả nước vượt qua mọi thử thách, ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; nỗ lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng phù hợp, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải khẳng định: Trong khó khăn chung của cả nước, thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội năm 2011 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh rất đáng tự hào. Có được kết quả trên là do thành phố đã tạo được sự thống nhất cao trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân. Nhiều cách làm, sáng kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng, sự tự giác, tiên phong của cán bộ, đảng viên là đóng góp to lớn bảo đảm sự thành công của nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội thành phố năm 2011. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ cần khắc phục trong thời gian tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2012, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Từ nay đến hết năm 2011 và cả năm 2012, thành phố cần tiếp tục phấn đấu, chủ động hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung tái cấu trúc nền kinh tế, tái cơ cấu đầu tư công; tiếp tục đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, cho công nhân, KTX cho sinh viên; tiếp tục thực hiện sáu chương trình đột phá, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Theo Nhandan