Thứ sáu,  19/08/2022

ADB: Trái phiếu bằng nội tệ khu vực Đông Á tiếp tục tăng trưởng

Theo nhận định của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), các thị trường trái phiếu nội tệ tại các nền kinh tế mới nổi ở Đông Á tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên tốc độ tăng đã chậm lại so với trước đây. Tính đến cuối tháng 9, tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành tại khu vực là 5.500 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước tính theo giá trị đồng nội tệ. Trái phiếu phát hành trong quý 3 tại khu vực có tổng giá trị 829 tỷ USD, tăng 7,6% so với quý 2 nhưng giảm 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân có sự tăng trưởng trong quý 3 là do sự phát triển mạnh của thị trường trái phiếu công ty trong khu vực với tốc độ tăng trưởng 15,4%, bên cạnh đó thị trường trái phiếu chính phủ chỉ tăng 1,3%. Trung Quốc là nước có thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ lớn nhất trong các nền kinh tế mới nổi ở Châu Á với tổng giá trị các trái phiếu đang lưu hành là 3.200 tỷ USD tại thời điểm cuối tháng 9, tăng...

Theo nhận định của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), các thị trường trái phiếu nội tệ tại các nền kinh tế mới nổi ở Đông Á tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên tốc độ tăng đã chậm lại so với trước đây.

Tính đến cuối tháng 9, tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành tại khu vực là 5.500 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước tính theo giá trị đồng nội tệ. Trái phiếu phát hành trong quý 3 tại khu vực có tổng giá trị 829 tỷ USD, tăng 7,6% so với quý 2 nhưng giảm 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân có sự tăng trưởng trong quý 3 là do sự phát triển mạnh của thị trường trái phiếu công ty trong khu vực với tốc độ tăng trưởng 15,4%, bên cạnh đó thị trường trái phiếu chính phủ chỉ tăng 1,3%.

Trung Quốc là nước có thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ lớn nhất trong các nền kinh tế mới nổi ở Châu Á với tổng giá trị các trái phiếu đang lưu hành là 3.200 tỷ USD tại thời điểm cuối tháng 9, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái và 0,5% so với tại thời điểm cuối tháng 6. Thị trường trái phiếu công ty tăng 20% so với cùng ký năm ngoái, trong khi thị trường trái phiếu chính phủ chỉ tăng 0,7%.

Ở nước ta, thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ tăng trưởng mạnh nhất trong quý 3, với tốc độ tăng trưởng là 22,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt giá trị 17 tỷ USD. Thị trường trái phiếu công ty tăng 34,7% trong khi thị trường trái phiếu chính phủ tăng 21,1%.

Hiện, trái phiếu do các chính quyền địa phương phát hành có thể trở thành một lớp tài sản mới hấp dẫn tại các thị trường khu vực. Chính phủ Thái Lan hiện cho phép các chính quyền địa phương và các công ty do chính quyền địa phương sở hữu được phép phát hành trái phiếu. Trong khi đó, Trung Quốc gần đây đã phê chuẩn việc phát hành trái phiếu của chính quyền thành phố Thượng Hải và tỉnh Quảng Đông với giá trị lần lượt là 7,1 tỷ nhân dân tệ và 6,9 tỷ nhân dân tệ.

Cũng theo báo cáo khảo sát về độ thanh khoản mới nhất của AsianBondsOnline đối với hơn 100 nhà đầu tư cho thấy chênh lệch giữa giá chào và giá mua đã lớn hơn so với năm ngoái nhưng tỷ lệ doanh thu đã có cải thiện. Các kết quả khảo sát cũng cho thấy những nhà đầu tư tham gia thị trường muốn các chính phủ phát hành thêm trái phiếu để tăng cường tính thanh khoản của thị trường.

Theo Dangcongsan.vn