Thứ sáu,  12/08/2022

Tăng cường quản lý thị trường bất động sản

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 2196/CT-TTg về tăng cường quản lý thị trường bất động sản (BĐS). Theo đó, Thủ tướng yêu cầu phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc kiểm tra, thẩm định, cho phép đầu tư các dự án phát triển nhà ở (PTNO), đầu tư kinh doanh BĐS. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống luật pháp về nhà ở và kinh doanh BĐS theo hướng tăng cường vai trò, trách nhiệm của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành T.Ư trong việc quản lý thống nhất về PTNO và hoạt động kinh doanh BĐS...Bộ Xây dựng phải chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan và các địa phương trọng điểm có nhiều dự án đầu tư kinh doanh BĐS, rà soát các dự án; kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư các dự án PTNO triển khai thực hiện nghiêm chỉnh quy định dành 20% diện tích đất xây dựng nhà ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 2196/CT-TTg về tăng cường quản lý thị trường bất động sản (BĐS). Theo đó, Thủ tướng yêu cầu phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc kiểm tra, thẩm định, cho phép đầu tư các dự án phát triển nhà ở (PTNO), đầu tư kinh doanh BĐS. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống luật pháp về nhà ở và kinh doanh BĐS theo hướng tăng cường vai trò, trách nhiệm của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành T.Ư trong việc quản lý thống nhất về PTNO và hoạt động kinh doanh BĐS…

Bộ Xây dựng phải chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan và các địa phương trọng điểm có nhiều dự án đầu tư kinh doanh BĐS, rà soát các dự án; kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư các dự án PTNO triển khai thực hiện nghiêm chỉnh quy định dành 20% diện tích đất xây dựng nhà ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án để xây dựng nhà ở xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát, kiểm tra trong quý I-2012; chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh các chương trình xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp tại khu đô thị và các chương trình mục tiêu hỗ trợ nhà ở tại khu vực nông thôn; nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ trong quý I-2012 Đề án nhà ở cho thuê, trong đó chú trọng PTNO xã hội để cho thuê và Đề án Quỹ tiết kiệm nhà ở.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất và báo cáo Chính phủ trong quý II-2012 về thuế BĐS nhằm hạn chế đầu cơ, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, BĐS; nghiên cứu, sửa đổi quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS phù hợp thực tế. Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11/NQ-CP, bảo đảm tăng trưởng tín dụng BĐS có tỷ trọng hợp lý, an toàn, phù hợp chính sách điều hành tín dụng chung. Trước mắt, giảm tăng trưởng và tỷ trọng tín dụng BĐS với lộ trình hợp lý, tránh gây sốc, đồng thời áp dụng các biện pháp tăng tính thanh khoản, tránh đóng băng thị trường, tác động xấu lan truyền hệ thống các tổ chức tín dụng và đời sống xã hội. Hạn chế cho vay bồi thường, giải phóng mặt bằng, các dự án khởi công mới, các dự án BĐS cao cấp; giám sát chặt chẽ để hạn chế việc cho các cá nhân vay kinh doanh BĐS. Rà soát, tiếp tục cho vay đối với dự án BĐS sẽ hoàn thành và có khả năng thu hồi vốn năm 2012…

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phải rà soát, kiểm tra các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, có biện pháp bảo đảm các dự án được triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội; kiên quyết thu hồi hoặc dừng các dự án chậm triển khai…

Theo Nhandan