Thứ hai,  08/08/2022

Vietnam Airlines thông báo giá vé trong nước theo khung giá trần mới

Ngày 7-12, Vietnam Airlines thông báo: Thực hiện Quyết định số 2967/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải số 5859/CHK-TC về điều chỉnh giá vé máy bay trong nước theo khung giá trần mới từ ngày 15-12-2011.Theo đó, các mức giá được xây dựng trên cơ sở khung giá cước vận chuyển chia theo giới hạn năm cự ly đường bay trong nước và mức giá cao nhất tăng 20% so với mức giá hiện tại (hạng phổ thông) và không quá 5% đối với hạng thương gia. Đối với đường bay trục có nhu cầu đi lại cao giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng, Vietnam Airlines áp dụng mức tăng giá cao nhất 15%; trên đường bay đến các địa phương có cự ly ngắn có thể linh hoạt sử dụng các phương tiện giao thông khác áp dụng mức tăng cao nhất 20%. Trên cơ sở cân đối hiệu quả kinh doanh và các mục tiêu bình ổn kinh tế vĩ mô của Chính phủ cũng như bảo đảm cao nhất quyền lợi người tiêu dùng, trong đợt điều chỉnh giá này, Vietnam Airlines chỉ điều chỉnh...
Ngày 7-12, Vietnam Airlines thông báo: Thực hiện Quyết định số 2967/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải số 5859/CHK-TC về điều chỉnh giá vé máy bay trong nước theo khung giá trần mới từ ngày 15-12-2011.

Theo đó, các mức giá được xây dựng trên cơ sở khung giá cước vận chuyển chia theo giới hạn năm cự ly đường bay trong nước và mức giá cao nhất tăng 20% so với mức giá hiện tại (hạng phổ thông) và không quá 5% đối với hạng thương gia. Đối với đường bay trục có nhu cầu đi lại cao giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng, Vietnam Airlines áp dụng mức tăng giá cao nhất 15%; trên đường bay đến các địa phương có cự ly ngắn có thể linh hoạt sử dụng các phương tiện giao thông khác áp dụng mức tăng cao nhất 20%. Trên cơ sở cân đối hiệu quả kinh doanh và các mục tiêu bình ổn kinh tế vĩ mô của Chính phủ cũng như bảo đảm cao nhất quyền lợi người tiêu dùng, trong đợt điều chỉnh giá này, Vietnam Airlines chỉ điều chỉnh giá tăng trong khoảng từ 15 đến 20% trong phạm vi giá trần cho phép tùy từng đường bay.

Theo Nhandan