Thứ ba,  16/08/2022

Nghị định số 75/2011/NĐ-CP: Cơ hội mới cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 1.200 doanh nghiệp, chủ yếu là hoạt động với quy mô nhỏ và vừa. Trong đó, có hơn 70% vốn sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp là vốn vay ngân hàng. Vì vậy, đây thực sự là một cơ hội cho các doanh nghiệp giải quyết những vướng mắc, khó khăn về vốn. Ông Hoàng Minh Vũ, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh chia sẻ: Các doanh nghiệp rất khó khăn về nguồn vốn sản xuất, nhất là hiện nay lãi suất ngân hàng thương mại rất cao.

LSO-Trong những năm qua, hàng nghìn tỷ đồng vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu, hỗ trợ sau đầu tư và bảo lãnh doanh nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phát triển sản xuất, kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn.
Sản xuất bóng chuyền ở Công ty Cổ phần Động lực Thành Phát
Để tiếp tục phát huy hiệu quả của nguồn vốn tín dụng ưu đãi đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2011/NĐ-CP, ngày 30/8/2011 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước thay thế cho Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 và Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ, nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế- xã hội trong tình hình hình mới. Với những quy định mới, Nghị định số 75/2011/NĐ-CP đã nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm của Ngân hàng – bên cho vay và bên đi vay, đặc biệt là mở ra những cơ hội mới về vốn cho các doanh nghiệp vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh và cạnh tranh.
Nghị định số 75/2011/NĐ-CP gồm có 8 chương, 44 điều, quy định các nội dung liên quan đến chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Trong đó có nhiều thay đổi, bổ sung, điều chỉnh mới về hình thức vay, đối tượng vay, điều kiện, lãi suất và thời hạn vay. Các quy định mới có nhiều thuận lợi cho khách hàng, như: bổ sung một số nghiệp vụ về cho vay đầu tư ra nước ngoài; nhận vốn uỷ thác của địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cho vay theo yêu cầu bên uỷ thác; ủy thác giải ngân, thu nợ trong hoạt động cho vay tín dụng xuất khẩu; bổ sung nhiều dự án vào danh mục dự án cho vay vốn tín dụng đầu tư và hỗ trợ sau đầu tư…
Bên cạnh đó, quy định về thời hạn và thẩm quyền xử lý nợ quá hạn và xử lý các rủi ro cũng có những thay đổi linh hoạt theo hướng có lợi hơn đối với khách hàng vay. Ông Linh Mạnh Tôn, Giám đốc Ngân hàng phát triển tỉnh cho biết: Với những quy định cụ thể và rõ ràng, Nghị định 75/2011/NĐ-CP không chỉ nâng cao trách nhiệm đôi bên mà còn có nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp và chủ đầu tư trong việc tiếp cận nguồn vốn. Nghị định đã được thực hiện từ tháng 10/2011, nhưng đến nay nhiều khách hàng vẫn chưa nắm được chủ trương, chính sách. Vì vậy, Chi nhánh đang tích cực tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định có kèm theo những danh mục dự án, phương án thuộc lĩnh vực được đầu tư và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.
Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các khách hàng, trong quá trình thực hiện, đội ngũ cán bộ Ngân hàng còn trực tiếp tư vấn, hướng dẫn thủ tục, cách lập dự án để làm hồ sơ vay cho các đối tượng đến vay. Ngoài ra, trong thời gian tới, Ngân hàng cũng sẽ chủ động có các biện pháp tiếp cận các đối tượng được hưởng chính sách vốn ưu đãi để triển khai, thực hiện Nghị định có hiệu quả hơn, tiếp tục phát huy nguồn vốn tín dụng trong lĩnh vực đầu tư và xuất khẩu, bảo lãnh doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thương mại, giúp doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Sản xuất gốm sứ tại Công ty TNHH Hưng Thịnh (Cao Lộc)
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 1.200 doanh nghiệp, chủ yếu là hoạt động với quy mô nhỏ và vừa. Trong đó, có hơn 70% vốn sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp là vốn vay ngân hàng. Vì vậy, đây thực sự là một cơ hội cho các doanh nghiệp giải quyết những vướng mắc, khó khăn về vốn. Ông Hoàng Minh Vũ, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh chia sẻ: Các doanh nghiệp rất khó khăn về nguồn vốn sản xuất, nhất là hiện nay lãi suất ngân hàng thương mại rất cao.

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp mới chỉ tiếp cận được chính sách vốn của Ngân hàng Phát triển thông qua hình thức bảo lãnh là chủ yếu, bởi các doanh nghiệp còn khó khăn trong làm thủ tục vay như tài sản thế chấp, lập dự án vay… Với Nghị định số 75/2011/NĐ- CP có nhiều quy định thuận lợi cho doanh nghiệp và Ngân hàng phát triển tạo điều kiện, chúng tôi sẽ chủ động để tiếp cận nhanh nguồn vốn đó, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh của mình, tiếp tục có những đóng góp thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Lâm Như