Thứ ba,  09/08/2022

Bình ổn giá cả, thị trường trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012

Ngày 5/12/2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành Chỉ thị số 3587/CT-BNN-KH về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.Bộ yêu cầu các đơn vị tập trung làm tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác thủy lợi đảm bảo nước và chuẩn bị nguồn phân bón, giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản phục vụ nhu cầu sản xuất, triển khai các biện pháp phòng chống hạn và dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, cụ thể: Cục Trồng trọt chỉ đạo các địa phương chuẩn bị đủ giống, phân bón đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tập trung sản xuất hoa màu đảm bảo đủ nguồn cung cho tiêu dùng, kể cả nhu cầu tăng đột biến trong dịp Tết nguyên đán; Cục Chăn nuôi đảm bảo về giống, nguồn thức ăn phục vụ phát triển nhanh đàn gia súc, gia cầm; Tổng cục Thủy sản quản lý chặt chẽ chất lượng giống, thức ăn và tạo điều kiện cho ngư dân đánh bắt xa bờ có hiệu quả,...

Ngày 5/12/2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành Chỉ thị số 3587/CT-BNN-KH về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Bộ yêu cầu các đơn vị tập trung làm tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác thủy lợi đảm bảo nước và chuẩn bị nguồn phân bón, giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản phục vụ nhu cầu sản xuất, triển khai các biện pháp phòng chống hạn và dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, cụ thể:


Cục Trồng trọt chỉ đạo các địa phương chuẩn bị đủ giống, phân bón đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tập trung sản xuất hoa màu đảm bảo đủ nguồn cung cho tiêu dùng, kể cả nhu cầu tăng đột biến trong dịp Tết nguyên đán; Cục Chăn nuôi đảm bảo về giống, nguồn thức ăn phục vụ phát triển nhanh đàn gia súc, gia cầm; Tổng cục Thủy sản quản lý chặt chẽ chất lượng giống, thức ăn và tạo điều kiện cho ngư dân đánh bắt xa bờ có hiệu quả, an toàn; Cục bảo vệ thực vật tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, kiểm tra an toàn thực phẩm, rau quả, giống cây trồng nhập khẩu; Cục Thú y tiếp tục thực hiện công tác phòng chống rét, dịch trên gia súc, gia cầm … không để dịch lây lan. Kiểm soát việc lưu thông, buôn bán động vật qua cửa khẩu biên giới; Tổng cục Thủy lợi kiểm tra nguồn nước trong toàn bộ hệ thống thủy lợi, đảm bảo nguồn nước tưới cho vụ Đông Xuân 2011 – 2012.

Về việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2012, các Hiệp hội ngành hàng, Tổng Công ty, Công ty thuộc Bộ có trách nhiệm chuẩn bị và tham gia cung ứng các mặt hàng nông lâm thủy sản, không để xảy ra tăng giá đột biến. Đặc biệt, các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc quy định về quy trình bảo đảm vệ sinh toàn thực phẩm.

Theo Dangcongsan.vn