Thứ hai,  04/12/2023

Văn Lãng đẩy mạnh công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

LSO-Xác định phòng ngừa, đấu tranh với nạn tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa cấp bách trước mắt và lâu dài, những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Văn Lãng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, các ban, ngành chức năng triển khai nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Cán bộ hải quan cửa khẩu Tân Thanh kiểm hóa hàng nhập khẩuẢnh: Trí DũngHàng năm, UBND huyện đều xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến 100% các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, lực lượng vũ trang trên địa bàn. Do đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã có những chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, công tác quản lý, nhận thức rõ hơn về tính nghiêm trọng,...

LSO-Xác định phòng ngừa, đấu tranh với nạn tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa cấp bách trước mắt và lâu dài, những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Văn Lãng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, các ban, ngành chức năng triển khai nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Cán bộ hải quan cửa khẩu Tân Thanh kiểm hóa hàng nhập khẩu

Ảnh: Trí Dũng

Hàng năm, UBND huyện đều xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến 100% các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, lực lượng vũ trang trên địa bàn. Do đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã có những chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, công tác quản lý, nhận thức rõ hơn về tính nghiêm trọng, phức tạp, nguy cơ của tệ nạn tham nhũng, lãng phí, từ đó tạo được sự đồng thuận và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong công tác PCTN, lãng phí.
Từ năm 2007 đến nay, huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị được nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện các nguồn thu, đơn vị được giao vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí đào tạo, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công tác xét tuyển cán bộ công chức, cơ quan quản lý điều hành ngân sách, đơn vị quản lý đất đai, các đơn vị sự nghiệp…nhằm ngăn chặn kịp thời những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm, không để tình trạng tham nhũng, lãng phí xảy ra. Chủ động phát hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với xử lý kỷ luật Đảng, chính quyền.
Kết quả, đã phát hiện 3 trưởng hợp có hành vi tiêu cực, tham nhũng, trong đó, điều tra khởi tố 1 vụ 1 bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản công dân. 13 cơ quan chuyên môn và 53 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện tổ chức thực hiện tốt quyền tự chủ của mình, đảm bảo công khai, dân chủ, sử dụng hiệu quả kinh phí và tiết kiệm chi, tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho người lao động. Các cấp, các ngành đã thực hiện tốt những quy định trong quản lý, sử dụng đất đai công sở, quản lý các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nhiên thiên, quản lý vốn tài sản nhà nước không để xảy ra lãng phí, gây thất thoát tài sản nhà nước.
Ông Lô Vĩnh Linh, Chủ tịch UBND huyện cho biết: việc công khai, minh bạch trong mọi hoạt động được chú trọng như: các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, công khai quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu-chi, công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn…cơ bản được các cấp sử dụng kinh phí đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định.
Huyện Văn Lãng tuyên truyền, PBGDPL về PCTN
Đồng thời, UBND huyện tích cực chỉ đạo các ngành thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm để cải thiện tiền lương thông qua việc giao chỉ tiêu ngân sách đã tiết kiệm được (năm 2007: 711 triệu đồng, năm 2008: 823 triệu đồng, năm 2009: 905 triệu đồng, năm 2010: 860 triệu đồng, năm 2011: trên 2 tỷ đồng). Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận kinh doanh, xây dựng cải tạo công trình, chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giải quyết các vấn đề chính sách xã hội, lao động việc làm, thường xuyên duy trì “cơ chế một cửa” để giải quyết các vụ việc nhanh, gọn, hiệu quả, tránh gây phiền hà, sách nhiễu cho các tổ chức và nhân dân.

Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí trên địa bàn huyện, tạo bước chuyển biến, củng cố lòng tin của nhân dân, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy sự nghiệp phát triển KT-XH, xây dựng đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đức Anh