Thứ bảy,  13/08/2022

Nam Ðịnh huy động hơn 15 nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển

Trong điều kiện Chính phủ hạn chế đầu tư công, năm 2011, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp và giúp đỡ các doanh nghiệp huy động các nguồn vốn, ước đạt 15,2 nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển (tăng 25% so cùng kỳ).Trong đó, vốn Nhà nước 7 nghìn tỷ đồng; vốn dân doanh 7 nghìn 900 tỷ đồng; vốn khác 300 tỷ đồng. Riêng vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý là hơn 3 nghìn 400 tỷ đồng, bằng 22,6% tổng vốn đầu tư xã hội.Tỉnh đã tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi cho đầu tư 377 tỷ đồng; đình hoãn 13 công trình với tổng mức đầu tư hơn 750 tỷ đồng và điều chuyển 11,1 tỷ đồng cho các công trình cấp bách, cần đẩy nhanh tiến...

Trong điều kiện Chính phủ hạn chế đầu tư công, năm 2011, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp và giúp đỡ các doanh nghiệp huy động các nguồn vốn, ước đạt 15,2 nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển (tăng 25% so cùng kỳ).
Trong đó, vốn Nhà nước 7 nghìn tỷ đồng; vốn dân doanh 7 nghìn 900 tỷ đồng; vốn khác 300 tỷ đồng. Riêng vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý là hơn 3 nghìn 400 tỷ đồng, bằng 22,6% tổng vốn đầu tư xã hội.
Tỉnh đã tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi cho đầu tư 377 tỷ đồng; đình hoãn 13 công trình với tổng mức đầu tư hơn 750 tỷ đồng và điều chuyển 11,1 tỷ đồng cho các công trình cấp bách, cần đẩy nhanh tiến độ.


Theo Nhandan