Thứ ba,  16/08/2022

Xuất khẩu của Việt Nam vào EU tăng 50%

Ngày 12-12, phát biểu với báo giới nhân mới sang nhận công tác tại Việt Nam, ông Franz Jessen, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên hiệp châu Âu (EU), cho biết hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và EU trong năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.Xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU tính đến 10 tháng trong năm nay tăng 50% và hàng xuất khẩu của EU vào Việt Nam cũng tăng 20%. EU hiện là đối tác thương mại đứng thứ 3 của Việt Nam.Ông Jessen nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 4 năm tại Việt Nam, ông mong muốn nâng cao “sự hiện diện rõ nét hơn của EU tại Việt Nam” bằng cách thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và EU trên mọi mặt, đặc biệt là về thương mại, chính trị, biến đổi khí hậu cũng như hỗ trợ giảm nghèo. Tân Đại sứ EU cũng bày tỏ mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) để có thể loại bỏ được hạn chế về xuất khẩu trong cách tiếp cận thị trường giữa Việt...

Ngày 12-12, phát biểu với báo giới nhân mới sang nhận công tác tại Việt Nam, ông Franz Jessen, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên hiệp châu Âu (EU), cho biết hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và EU trong năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU tính đến 10 tháng trong năm nay tăng 50% và hàng xuất khẩu của EU vào Việt Nam cũng tăng 20%. EU hiện là đối tác thương mại đứng thứ 3 của Việt Nam.
Ông Jessen nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 4 năm tại Việt Nam, ông mong muốn nâng cao “sự hiện diện rõ nét hơn của EU tại Việt Nam” bằng cách thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và EU trên mọi mặt, đặc biệt là về thương mại, chính trị, biến đổi khí hậu cũng như hỗ trợ giảm nghèo.
Tân Đại sứ EU cũng bày tỏ mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) để có thể loại bỏ được hạn chế về xuất khẩu trong cách tiếp cận thị trường giữa Việt Nam và EU.


Theo Nld