Thứ sáu,  19/08/2022

Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên đánh giá tốt về cá tra Việt Nam

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại các nước châu Âu chuẩn bị xuất bản Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản năm 2012.Theo đó, cá tra Việt Nam được đưa vào danh mục "Hướng đến chứng nhận bền vững". Theo đánh giá của WWF, Việt Nam cam kết đưa ba phần tư tổng sản lượng nuôi cá tra của mình đáp ứng tiêu chuẩn của WWF. Đến năm 2015 sẽ có 50% tổng sản lượng cá tra xuất khẩu của Việt Nam đạt tiêu chuẩn...
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại các nước châu Âu chuẩn bị xuất bản Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản năm 2012.

Theo đó, cá tra Việt Nam được đưa vào danh mục “Hướng đến chứng nhận bền vững”. Theo đánh giá của WWF, Việt Nam cam kết đưa ba phần tư tổng sản lượng nuôi cá tra của mình đáp ứng tiêu chuẩn của WWF. Đến năm 2015 sẽ có 50% tổng sản lượng cá tra xuất khẩu của Việt Nam đạt tiêu chuẩn này.

Theo Nhandan