Thứ sáu,  12/08/2022

Xuất khẩu 600 nghìn tấn gạo sang Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a

Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) vừa ký xuất khẩu (dạng hợp đồng tập trung) sang Ma-lai-xi-a 300 nghìn tấn gạo 5% tấm với giá tốt, giao hàng từ tháng 3-2012.Cùng với hợp đồng xuất khẩu 300 nghìn tấn gạo sang In-đô-nê-xi-a ký trước đó, hợp đồng mới ký của Vinafood 2 đã nâng tổng hợp đồng xuất khẩu gạo gối đầu năm 2011 sang năm 2012 của các thành viên Hiệp hội Lương thực Việt Nam lên 600 nghìn tấn gạo. Đây là tín hiệu khả quan cho việc tiêu thụ gạo vụ đông xuân 2011-2012 vùng đồng bằng sông Cửu...

Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) vừa ký xuất khẩu (dạng hợp đồng tập trung) sang Ma-lai-xi-a 300 nghìn tấn gạo 5% tấm với giá tốt, giao hàng từ tháng 3-2012.

Cùng với hợp đồng xuất khẩu 300 nghìn tấn gạo sang In-đô-nê-xi-a ký trước đó, hợp đồng mới ký của Vinafood 2 đã nâng tổng hợp đồng xuất khẩu gạo gối đầu năm 2011 sang năm 2012 của các thành viên Hiệp hội Lương thực Việt Nam lên 600 nghìn tấn gạo. Đây là tín hiệu khả quan cho việc tiêu thụ gạo vụ đông xuân 2011-2012 vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Nhandan