Thứ tư,  17/08/2022

Bộ Tài chính: Tăng cường các biện pháp bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn và quý I năm 2012

- Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang tích cực chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai công tác bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn và quý I năm 2012.Về công tác bình ổn giáBộ Tài chính yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương thực hiện công tác bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán tại địa phương. Cụ thể, theo dõi sát diễn biến cung cầu và tình hình giá cả thị trường nhất là những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như; lương thực, thực phẩm, đường, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, xăng dầu, gas, phân bón, thức ăn chăn nuôi, dịch vụ đi lại, y tế…; chủ động đánh giá hiệu quả của các biện pháp và Chương trình bình ổn giá đã và đang thực hiện để tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng...

Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang tích cực chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai công tác bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn và quý I năm 2012.

Về công tác bình ổn giá

Bộ Tài chính yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương thực hiện công tác bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán tại địa phương.

Cụ thể, theo dõi sát diễn biến cung cầu và tình hình giá cả thị trường nhất là những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như; lương thực, thực phẩm, đường, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, xăng dầu, gas, phân bón, thức ăn chăn nuôi, dịch vụ đi lại, y tế…; chủ động đánh giá hiệu quả của các biện pháp và Chương trình bình ổn giá đã và đang thực hiện để tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng gây tăng giá đột biến bất hợp lý tại địa phương.

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ đối với giá hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước; hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng giao kế hoạch; hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách địa phương; hàng hóa, dịch vụ còn được trợ cước, trợ giá theo thẩm quyền. Thực hiện các biện pháp quyết liệt để ổn định thị trường giá cả, các biện pháp hỗ trợ phù hợp để các doanh nghiệp giãn thời gian điều chỉnh tăng giá hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá nhất là trong tháng cuối năm và dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2012.

Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành chức năng tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường theo Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BCT-BTC ngày 4/8/2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra giữa cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Quản lý giá; Đồng thời, tập trung vào việc kiểm tra, thanh tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ bình ổn giá; việc chấp hành pháp luật về giá, thuế, phí đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Thực hiện kiểm soát việc đăng ký giá, kê khai, niêm yết giá đối với các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện đăng ký, kê khai giá theo quy định như: lương thực, thực phẩm; thuốc chữa bệnh, đường, sữa, thép xây dựng và vật liệu xây dựng, phân bón, thức ăn chăn nuôi, cước vận tải hành khách… Kiên quyết dừng các trường hợp đăng ký, kê khai tăng giá không hợp lý so với tác động của yếu tố đầu vào. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá; hành vi đầu cơ găm hàng, thao túng giá cả; các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, trốn thuế; công khai kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, phối hợp với Cục Thuế tăng cường quản lý thu, kiểm soát thu, ngăn chặn việc trốn thuế, nợ đọng thuế và chuyển giá. Tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm; rà soát, ngừng các khoản chi, nội dung chi không chấp hành đúng quy định, thủ tục hồ sơ, không đúng chế độ; các khoản chi không thực sự cấp bách, không thiết thực (liên hoan, tổng kết, hội nghị, đoàn vào, đoàn ra, chi mua sắm tài sản…). Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố có văn bản nghiêm cấm việc sử dụng công quỹ, ngân sách nhà nước để mua quà biếu, quà tặng không đúng quy định.

Ngoài ra, tổ chức triển khai đúng các chủ trương của Chính phủ, các Bộ, ngành đã được ban hành về các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giảm chi phí sản xuất, lưu thông; góp phần bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ như: tổ chức thông quan hàng hoá kịp thời; rà soát bãi bỏ các khoản thu phí, lệ phí bất hợp lý, không đúng với quy định của pháp luật; thực hiện đúng các chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước cho sản xuất lưu thông.

Phối hợp với Sở Công Thương và các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện cam kết của các đơn vị tham gia chương trình bình ổn giá (đối với các địa phương có Chương trình bình ổn giá), mở rộng mạng lưới bán hàng và kịp thời đưa hàng bình ổn đến phục vụ người dân nhất là đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa; công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất; người lao động có thu nhập thấp.

Kiểm tra kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã được ban hành; tham mưu tiếp tục thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, tập trung vào các vùng bị ảnh hưởng thiên tai, vùng nghèo, địa bàn đặc biệt khó khăn, người nghèo, gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số.

Tham mưu thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông quán triệt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đã đề ra; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đúng định hướng, tích cực, khách quan với phương thức và thời lượng phù hợp; tăng cường tính công khai, minh bạch về các biện pháp bình ổn giá tại địa phương đang áp dụng.

Bộ Tài chính yêu cầu, Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo, tăng cường quản lý thu, kiểm soát thu, công tác kiểm tra thực hiện pháp luật về thuế, phí; kết hợp với kiểm tra thực hiện pháp luật về giá; kiên quyết loại trừ những khoản chi không hợp lý, hợp lệ khi quyết toán thuế; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng (Công an, Tài chính, Quản lý thị trường…) có biện pháp cụ thể và xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, chuyển giá; thực hiện đúng các quy định về giãn, giảm, miễn thuế cho các đối tượng đã được pháp luật quy định.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tại địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo tuân thủ đúng quy định, trình tự, thủ tục, thời gian; kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không đúng chế độ, không đúng tiêu chuẩn, định mức; các khoản chi tiêu phải dừng thanh toán theo đúng quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Cục trưởng Cục Hải quan có trách nhiệm chỉ đạo thông quan nhanh chóng, đúng quy định trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán; tăng cường lực lượng, phương tiện và phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực có trách nhiệm xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia theo đúng chỉ đạo của Tổng cục Dự trữ Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh xã hội, cứu đói cho dân trong thời gian giáp hạt và cho các vùng bị thiên tai, bão lũ…; có phương án cụ thể để bảo vệ an toàn kho tàng, hàng hoá… do đơn vị trực tiếp quản lý.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính và tất cả các đơn vị trong hệ thống ngành tài chính từ trung ương đến địa phương có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nghiêm cấm việc sử dụng công quỹ, ngân sách nhà nước để mua quà biếu, quà tặng không đúng quy định; tổ chức tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, đặc biệt là gia đình bị ảnh hưởng của bão lũ, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Thực hiện báo cáo về công tác giá

Bộ Tài chính yêu cầu, Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định. Đồng thời thực hiện hiện bổ sung báo cáo giá thị trường trong dịp Tết.

Cụ thể, từ ngày 01/01/2012, trong các báo cáo thường kỳ (tuần, tháng) của Sở Tài chính các tỉnh gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) theo quy định hiện hành phải bổ sung nội dung về tình hình chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, đánh giá nhu cầu, khả năng cung ứng hàng hóa dịch vụ và việc thực hiện bình ổn giá tại địa phương, trước hết là đối với các vật tư, nguyên liệu quan trọng; các loại thịt (lợn, gà, bò); cá; rau; củ; quả; gạo (nếp, tẻ); thực phẩm chế biến; bánh mứt kẹo; đường, sữa; hoa quả; thuốc phòng và chữa bệnh cho người; giá cước vận chuyển hành khách; phí tham quan, trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô…

Theo Dangcongsan.vn