Thứ ba,  09/08/2022

Thu thuế nội địa: Nhọc nhằn về đích

Khó khăn là vậy, nhưng ngành thuế tỉnh vẫn phấn đấu thu hoàn thành chỉ tiêu dự toán trên giao bằng nhiều giải pháp như: tăng cường công tác rà soát thu, chống nợ đọng , thu kịp thời những khoản thu theo chính sách mới được bổ sung, biện pháp mới của ngành thuế trong năm 2012 cũng chỉ là tăng cường nuôi dưỡng các nguồn thu, chủ động đổi mới công tác quản lý thu…

LSO-Quyển lịch năm 2011 chỉ còn vài tờ, và chạy đua với thời gian, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn đang rà soát và tận dụng mọi nguồn thu để có thể “Về đích” – hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2011. Trong 3 năm qua, năm 2011 là năm mà ngành thuế Lạng Sơn gặp nhiều khó khăn trong công tác thu thuế nội địa.
Cục thuế Lạng Sơn triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật thuế bảo vệ môi trường
Ông Nông Ngọc Đàm, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh cho biết: tính đến 30/11/2011, thu nội địa toàn tỉnh mới đạt khoảng 80% chỉ tiêu giao (chỉ tiêu HĐND tỉnh giao cho Cục thuế là 757 tỷ đồng). Thời gian còn lại của năm 2011, ngành thuế tỉnh sẽ cố gắng hoàn thành chỉ tiêu giao, nhưng chắc chắn năm nay không thể thu vượt.
Sự khẳng định này đã nói lên năm khó khăn của ngành. Điểm lại kết quả thu của ngành trong 3 năm qua, năm 2009, toàn Cục thuế tỉnh thu đạt 570.000 triệu đồng, bằng 115,36% dự toán (DT) HĐND tỉnh giao. Thu tính trong cân đối là 510.000 triệu đồng, bằng 108,5% dự toán pháp lệnh, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Năm 2009, thu ngân sách theo địa bàn của 11/11 đơn vị huyện, thành phố đều hoàn thành dự toán. Năm 2010, số thu toàn Cục thuế đạt 689.933 triệu đồng, đạt 121,04% so với dự toán trung ương giao, đạt 116,94% so với dự toán tỉnh giao. Và 11/11 chi cục trực thuộc Cục thuế tỉnh đề thu hoàn thành chỉ tiêu. Đến năm 2011, theo báo cáo nhanh của Cục thuế tỉnh, tổng thu nội địa 11 tháng đạt 650 tỷ đồng (số này chưa bao gồm thu từ xổ số và thu phạt an toàn giao thông).
Theo đánh giá của đơn vị, số thu đến thời điểm này đạt thấp là do trong năm một số khoản thu không hoàn thành dự toán thu. Đó là: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương, trong 11 tháng thu được 103.200 triệu đồng, ước cả năm chỉ đạt 115.000 triệu đồng, so với dự toán tỉnh giao còn thiếu 25.000 triệu đồng; Khu vực ngoài quốc doanh, 11 tháng thu được 218.100 triệu đồng, ước cả năm chỉ đạt 240.000 triệu đồng, so với dự toán giao còn thiếu 37.000 triệu đồng; Khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương, ước cả năm chỉ thu được 42.000 triệu đồng, hụt so với dự toán là 15.000 triệu đồng; Phí xăng dầu cũng thu hụt so với dự toán giao là 17.000 triệu đồng.
Theo ông Nông Ngọc Đàm, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh, năm nay các khoản thu chủ yếu nhất trên địa bàn tỉnh hầu như không hoàn thành dự toán thu, chính vì vậy, tổng số thu nội địa của ngành giảm mạnh. Đến thời điểm này, có thể điểm mặt một số nguyên nhân khiến ngành thuế Lạng Sơn “nhọc nhằn” để có thể hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2011. Các khoản thu chính không đạt phần lớn là do ảnh hưởng từ sự suy giảm của nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế suy giảm kéo theo việc sản xuất của một số doanh nghiệp nhà nước trung ương đóng trên địa bàn giảm. Khoản thu các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong năm 2011 tụt và hụt so với dự toán cũng là vì nguyên nhân này.
Một nguyên nhân khác là do ảnh hưởng từ việc thực hiện Nghị định 101/2011/NĐ-CP ngày 4-11-2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. Việc miễn giảm từ 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân trong năm 2011 đã khiến số thu nội địa cũng giảm hẳn (phần lớn các doanh nghiệp ở Lạng Sơn là vừa và nhỏ). Bên cạnh đó, số thu đạt thấp so với dự toán là do các khoản thu trong dự toán pháp lệnh giao cao trong khi không xét đến yếu tố giảm thu do thay đổi về chính sách thuế, thuế nhà, đất của một số dự án trên địa bàn vẫn chưa thể thu vì chưa hoàn thiện, chưa bàn giao cho chủ cụ thể.
Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn – Ảnh:T.L
Khó khăn là vậy, nhưng ngành thuế tỉnh vẫn phấn đấu thu hoàn thành chỉ tiêu dự toán trên giao bằng nhiều giải pháp như: tăng cường công tác rà soát thu, chống nợ đọng , thu kịp thời những khoản thu theo chính sách mới được bổ sung, biện pháp mới của ngành thuế trong năm 2012 cũng chỉ là tăng cường nuôi dưỡng các nguồn thu, chủ động đổi mới công tác quản lý thu…

Trí Dũng