Thứ ba,  16/08/2022

Phát động cuộc thi viết"Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế"

Sáng 14-12, tại Hà Nội, Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi viết "Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế", nhân kỷ niệm 67 năm thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2011) và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Quân đội ta là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất".Cuộc thi nhằm khuyến khích các đơn vị quân đội tham gia phát triển sản xuất; biểu dương những gương chiến sĩ, cựu binh phát triển kinh tế và giúp đỡ cộng đồng. Các tác phẩm tham gia cuộc thi tập trung vào các nội dung: Những đơn vị quân đội điển hình trong lĩnh vực phát triển sản xuất, đặc biệt là sản xuất công nghiệp nông thôn; những tấm gương chiến sĩ tiêu biểu góp phần phát triển hoạt động kinh tế của đơn vị; những cựu binh rời chiến trường, tiếp tục thành công trên thương trường, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ cộng...
Sáng 14-12, tại Hà Nội, Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi viết “Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế”, nhân kỷ niệm 67 năm thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2011) và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất”.

Cuộc thi nhằm khuyến khích các đơn vị quân đội tham gia phát triển sản xuất; biểu dương những gương chiến sĩ, cựu binh phát triển kinh tế và giúp đỡ cộng đồng. Các tác phẩm tham gia cuộc thi tập trung vào các nội dung: Những đơn vị quân đội điển hình trong lĩnh vực phát triển sản xuất, đặc biệt là sản xuất công nghiệp nông thôn; những tấm gương chiến sĩ tiêu biểu góp phần phát triển hoạt động kinh tế của đơn vị; những cựu binh rời chiến trường, tiếp tục thành công trên thương trường, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ cộng đồng…

Theo Nhandan