Thứ ba,  09/08/2022

Bảo đảm tiến độ và chất lượng Dự án thủy điện Sơn La và Lai Châu

Sáng 14-12, tại TP Sơn La, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án Thủy điện Sơn La và Lai Châu chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác năm 2011, đề ra nhiệm vụ, mục tiêu năm 2012. Theo đánh giá, năm 2011, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công, địa phương liên quan, Dự án Thủy điện Sơn La và Lai Châu đã hoàn thành được nhiều hạng mục quan trọng:Cơ bản hoàn thành phần xây dựng các hạng mục công trình; hồ chứa Thủy điện Sơn La tích nước đạt cao trình 215 m theo kế hoạch, phát điện tổ máy 2 và 3 đúng tiến độ, dự kiến phát điện tổ máy 4 vào tháng 12-2011; dự án Thủy điện Lai Châu tiếp tục bảo đảm tiến độ; các đơn vị đã phối hợp địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho dự án di dân - tái định cư...Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã biểu dương các nhà thầu khắc...
Sáng 14-12, tại TP Sơn La, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án Thủy điện Sơn La và Lai Châu chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác năm 2011, đề ra nhiệm vụ, mục tiêu năm 2012. Theo đánh giá, năm 2011, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công, địa phương liên quan, Dự án Thủy điện Sơn La và Lai Châu đã hoàn thành được nhiều hạng mục quan trọng:

Cơ bản hoàn thành phần xây dựng các hạng mục công trình; hồ chứa Thủy điện Sơn La tích nước đạt cao trình 215 m theo kế hoạch, phát điện tổ máy 2 và 3 đúng tiến độ, dự kiến phát điện tổ máy 4 vào tháng 12-2011; dự án Thủy điện Lai Châu tiếp tục bảo đảm tiến độ; các đơn vị đã phối hợp địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho dự án di dân – tái định cư…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã biểu dương các nhà thầu khắc phục khó khăn về vốn, bảo đảm duy trì được tiến độ các công trình. Nhìn chung, các bộ, ngành, địa phương trong Ban Chỉ đạo đã bảo đảm hoàn thành tốt công việc được Thủ tướng Chính phủ giao, đưa dự án bước đầu vào khai thác hiệu quả. Phó Thủ tướng chỉ đạo, cuối năm 2012 phấn đấu hoàn thành xây dựng công trình Thủy điện Sơn La, trong đó tháng 5 vận hành tổ máy 5 và tháng 8-2012 vận hành tổ máy 6. Khối lượng công việc còn rất lớn, cùng với việc chuẩn bị ngăn sông Dự án Thủy điện Lai Châu vào tháng 3-2012, cho nên các đơn vị cần tập trung bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn cho các công trình. Đồng thời, chuẩn bị tốt cho công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục… Để bảo đảm mục tiêu này, Phó Thủ tướng giao Bộ Công thương, chủ đầu tư, tổng thầu, các địa phương khẩn trương xây dựng bộ định mức, đơn giá xây dựng công trình, tổ chức thẩm định và phê duyệt tổng dự toán dự án xây dựng, hoàn thành các công tác giải phóng mặt bằng, đóng điện đường dây 500 kV Sơn La – Hiệp Hòa trong quý I-2012. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ba tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ ổn định đời sống, sản xuất cho bà con vùng di dân, tái định cư, có nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, trong đó, bảo đảm đẩy nhanh tiến độ giao đất sản xuất, xây dựng phương án sản xuất và chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Theo Nhandan