Thứ sáu,  12/08/2022

Kon Tum liên kết hợp tác vùng cùng phát triển

Ngày 14-12, tại TP Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị hợp tác giữa Kon Tum với các tỉnh Ubon Ratchathani; Sisaket (Thái-lan), Chăm-pa-xắc; Sa-la-van; Sê-công, A-ta-pư (Lào); Quảng Ngãi, Bình Định (Việt Nam).Đây là hội nghị hợp tác phát triển nhằm mục đích khai thác tuyến giao thông từ U Bon Ratchathani (Thái-lan) đến tỉnh Bình Định (Việt Nam), hợp tác phát triển thông qua các cặp cửa khẩu Vang Tao (U bon) - Chong Mek (Chăm-pa-xức) và Phu Cưa (A-ta-pư) - Bờ Y (Kon Tum) để đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực về thương mại, đầu tư du lịch, giáo dục đào tạo và phòng chống tội phạm nhằm kết nối toàn tuyến để khai thác hiệu quả hành lang kinh tế phục vụ cho phát triển chung của khu vực.Hội nghị tập trung đánh giá tiềm năng hợp tác; xác định lĩnh vực, nội dung hợp tác; xây dựng và đề xuất cơ chế chính sách hợp tác. Cũng trong khuôn khổ hội nghị diễn ra các hoạt động quan trọng như: Ký kết biên bản hợp tác đào tạo giữa phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum với trường Đại...

Ngày 14-12, tại TP Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị hợp tác giữa Kon Tum với các tỉnh Ubon Ratchathani; Sisaket (Thái-lan), Chăm-pa-xắc; Sa-la-van; Sê-công, A-ta-pư (Lào); Quảng Ngãi, Bình Định (Việt Nam).

Đây là hội nghị hợp tác phát triển nhằm mục đích khai thác tuyến giao thông từ U Bon Ratchathani (Thái-lan) đến tỉnh Bình Định (Việt Nam), hợp tác phát triển thông qua các cặp cửa khẩu Vang Tao (U bon) – Chong Mek (Chăm-pa-xức) và Phu Cưa (A-ta-pư) – Bờ Y (Kon Tum) để đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực về thương mại, đầu tư du lịch, giáo dục đào tạo và phòng chống tội phạm nhằm kết nối toàn tuyến để khai thác hiệu quả hành lang kinh tế phục vụ cho phát triển chung của khu vực.

Hội nghị tập trung đánh giá tiềm năng hợp tác; xác định lĩnh vực, nội dung hợp tác; xây dựng và đề xuất cơ chế chính sách hợp tác. Cũng trong khuôn khổ hội nghị diễn ra các hoạt động quan trọng như: Ký kết biên bản hợp tác đào tạo giữa phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum với trường Đại học U bon Ratchathani Rajabhat Niversity Thái-lan; các doanh nghiệp bàn về hợp tác đầu tư du lịch; hội nghị giới thiệu tiềm năng, xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Kon Tum.

Hội nghị được tổ chức tại ba điểm chính là TP Kon Tum; khu Du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen và khu kinh tế của khẩu quốc tế Bờ Y. Trong thời gian ba ngày từ (14 đến 16-12).

Hội nghị có sự tham gia của các bộ, ngành Trung ương, Đại sứ Quán; Tổng Lãnh sự quán của các nước Lào; Thái-lan tại Việt Nam; Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Lào; đại diện các tỉnh duyên hải miền Trung, Tây Nguyên; TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cùng gần 30 doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước tham dự.

Theo Nhandan