Thứ ba,  16/08/2022

Lạng Sơn: Chủ động nước tưới cho sản xuất đông xuân

LSO-Nói về các giải pháp khắc phục thiệt hại trong vụ mùa vừa qua, về tổng thể, ông Nông Ngọc Tăng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT khẳng định: Ngành đã và đang chủ động cùng các địa phương đẩy mạnh sản xuất đông xuân, đặc biệt trước mắt là phát động phong trào sản xuất khoai tây đông. Tất nhiên, để có thể sản xuất, một trong những yếu tố quan trọng nhất là công tác thủy lợi.Đập Vài Cà, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng vừa được đầu tư nâng cấp đảm bảo tích nước cho sản xuất vụ đông -xuân 2011-2012 - Ảnh: Gia HuyVề thủy lợi trong sản xuất đông xuân năm nay, các cán bộ ngành NN&PTNT nhận định có nhiều thuận lợi hơn so với các năm trước. Nguyên nhân là do trong năm, lượng mưa khá đều, nên các công trình thủy lợi tích lũy được đủ nước. Mặt khác tính đến thời điểm này, với sự đầu tư của Nhà nước và nỗ lực của toàn dân, Lạng Sơn đã xây dựng được 1.059 công trình thủy lợi kiên cố và 2.340 công trình tạm. Trong đó hệ thống kênh mương dẫn nước...

LSO-Nói về các giải pháp khắc phục thiệt hại trong vụ mùa vừa qua, về tổng thể, ông Nông Ngọc Tăng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT khẳng định: Ngành đã và đang chủ động cùng các địa phương đẩy mạnh sản xuất đông xuân, đặc biệt trước mắt là phát động phong trào sản xuất khoai tây đông. Tất nhiên, để có thể sản xuất, một trong những yếu tố quan trọng nhất là công tác thủy lợi.
Đập Vài Cà, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng vừa được đầu tư nâng cấp đảm bảo tích nước cho sản xuất vụ đông -xuân 2011-2012 – Ảnh: Gia Huy
Về thủy lợi trong sản xuất đông xuân năm nay, các cán bộ ngành NN&PTNT nhận định có nhiều thuận lợi hơn so với các năm trước. Nguyên nhân là do trong năm, lượng mưa khá đều, nên các công trình thủy lợi tích lũy được đủ nước. Mặt khác tính đến thời điểm này, với sự đầu tư của Nhà nước và nỗ lực của toàn dân, Lạng Sơn đã xây dựng được 1.059 công trình thủy lợi kiên cố và 2.340 công trình tạm. Trong đó hệ thống kênh mương dẫn nước dài 1.641 km đã kiên cố hóa được 48%. Tính riêng từ đầu năm 2011 đến nay toàn tỉnh đã đầu tư, huy động sức dân kiên cố thêm được 15.274m kênh mương, tưới củng cố cho 577ha. Hệ thống thủy lợi ngày càng hoàn thiện là điều kiện thuận lợi để nhân dân bước vào sản xuất đông xuân năm nay.
Trong khi đó, các địa phương như Tràng Định, Hữu Lũng, Bình Gia… đều chủ động dự trù kinh phí và chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, phương án chống hạn và tích cực huy động nhân dân làm thủy lợi nhỏ. Tính đến tháng 12/2011, toàn tỉnh đã huy động được hơn 70 nghìn ngày công, kiên cố hóa, nạo vét hàng trăm km kênh mương, đồng thời tu sửa, nâng cấp được hàng chục công trình thủy lợi nhỏ, qua đó diện tích chủ động nước theo xu hướng tăng lên. Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ sản xuất đông xuân 2011-2012 của tỉnh và trên cơ sở dự báo về mực nước, lưu lượng cơ bản của các sông, suối và dung tích nước ở các hồ chứa, khả năng đảm bảo tưới của các công trình thủy lợi, cơ quan chuyên môn đã xây dựng kế hoạch chủ động nước cho 26.314ha cây trồng vụ đông xuân, trong đó riêng lúa xuân là khoảng 14.553ha.
Mặc dù diễn tiến đang có những thuận lợi cơ bản, nhưng do diễn biến phức tạp của thời tiết, nên dự báo khả năng thiếu nước đầu vụ vẫn có thể xảy ra. Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc phụ trách thủy lợi Sở NN&PTNT cho biết: để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, ngành đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp với các địa phương, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân ra quân làm thủy lợi, quản lý tốt các công trình thủy lợi, nâng cao ý thức sử dụng các nguồn nước một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.
Nông dân huyện Lộc Bình khẩn trương làm đất trồng khoai tây vụ đông
Đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch cung ứng kịp thời các loại vật tư, nhất là nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh cho việc sửa chữa và xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ trong đợt ra quân đầu xuân sắp tới. Ngành cũng chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi tiến hành ngay việc kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị, sửa chữa những hư hỏng của các công trình. Xây dựng và thực hiện kế hoạch điều hòa phân phối nước chặt chẽ, ký kết hợp đồng với các hộ sử dụng nước để chủ động kế hoạch cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất. Có kế hoạch dữ trữ phương tiện, thiết bị để cùng phối hợp với các địa phương chống hạn khi cần thiết.

color:black;”>Thời điểm này, khi ngành chuyên môn, chính quyền và ban chỉ đạo sản xuất các cấp đang khẩn trương triển khai ngay các biện pháp đảm bảo nước tưới cho sản xuất, thì nhân dân các địa phương trong toàn tỉnh cũng tích cực tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ làm đất và gieo trồng các loại cây vụ đông. Điểm mới trong vụ đông năm nay là thực hiện theo đúng chủ trương, diện tích khoai tây đông đã được các địa phương đưa vào sản xuất với diện tích dự ước sẽ vượt cao so với năm trước. Trong đó rất nhiều mô hình liên kết với doanh nghiệp đã, đang được triển khai, đảm bảo tăng tỷ lệ giống mới đưa vào gieo trồng và bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch. Với mọi nỗ lực, Lạng Sơn đang hướng tới vụ sản xuất mới với quyết tâm bù lại những thiệt hại đã xảy ra.

Vũ Như Phong