Thứ hai,  08/08/2022

Thu hồi 2,6 tỷ đồng qua thanh tra

Cũng qua thanh kiểm tra, đã kiến nghị xử lý kỷ luật 3 cá nhân có hành vi cố ý làm trái các quy định về kinh tế.

LSO-Trong năm 2011, toàn tỉnh đã tiến hành 110 cuộc thanh tra kiểm tra, trong đó có 23 cuộc thanh kiểm tra chuyển từ năm 2010 sang.
Các cuộc thanh tra, kiểm tra chủ yếu tập trung vào lĩnh vực tài chính, giáo dục, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản, y tế… Đã kết thúc 90 cuộc thanh kiểm tra. Các cấp ngành, thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng. Kiến nghị thu hồi 2,6 tỷ đồng. Giảm trừ thanh toán trên 157 triệu đồng. Cấp có thẩm quyền đã kết luận xử lý thu hồi được trên 1,2 tỷ đồng.
Cũng qua thanh kiểm tra, đã kiến nghị xử lý kỷ luật 3 cá nhân có hành vi cố ý làm trái các quy định về kinh tế.

Đông Bắc